امروز : شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
ریاست بیمارستان

 

 

 

 

 

 

نام : دکتر سجاد

نام خانوادگی : حسن زاده

سمت : ریاست بیمارستان

تحصیلات : متخصص داخلی

شماره تماس :

محل خدمت : یاسوج

نام ارگان : مرکز آموزشی درمانی امام سجاد(ع)