امروز : جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩
ریاست بیمارستان

 

 

 

 

 

 

 

نام : دکتر گردآفرین

نام خانوادگی : نیکبخت

سمت : ریاست بیمارستان

تحصیلات : متخصص بیماریهای عفونی

شماره تماس :

محل خدمت : یاسوج

نام ارگان : مرکز آموزشی درمانی امام سجاد(ع)