امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
بخش های بیمارستانی

·       بخش پست پارتوم

·         سرپرستاربخش : راضیه هاشمی

·        رابط آموزشی : خانم اسد پور

·        تعداد پرسنل : 24 نفر

·        خدماتی :  3 نفر

·        تعداد تخت : 25 تخت

·        شرح وظایف :

·         کنترل علائم حیاتی ، خونریزی ، قوام رحم ، ارتفاع رحم ، هوشیاری مادر ، وضعیت پرینه ومثانه

·         وضعیت شیردهی ، بررسی ادم پاها و وضعیت حرکتی مادر در بخش بعد اززایمان

·         آموزش تمرینات توانبخشی پس از زایمان

·         گزارش هر گونه موارد غیرطبیعی به پزشک

·         در خواست حضور اوو انجام فوریت های پزشکی تا زمان یا دسترسی به پزشک

·         انجام مراقبتهای پس از زایمان  ، اجرای دستورات دارویی وسایر اقدامات در گروه بیماران پر خطر بستری

·         آموزش مراقبت های بهداشتی محل اپی زیاتومی

·         اموزش به بیمار درمورد مراقبت از سینه ها ، نحوه شیر دادن ، تغذیه ، استحمام وروشهای پیشگیری از بارداری ،ورزش پس از زایمان

·         آموزش به مادر در مورد مراقبت از نوزاد شامل : توجه به بند ناف ، پیشگیری از کاهش دمای بدن نوزاد ، علائم خطردر نوزادان نظیر زردی وغیره ....

·         صدور دستورترخیص مادران با زایمان طبیعی پس از انجام معاینات لازم