امروز : پنج شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٩
CCU

بخش CCU

رئیس بخش : خانم دکتر زاده باقری

سرپرستار بخش : منصور موسوی نژاد

رابط آموزشی : اعظم قلی پور

تعدادپرسنل پرستاری : 12 نفر

تعدادپرسنل خدماتی : 2 نفر

تعدادتخت فعال : 6 تخت فعال 4 تخت پست

شرح وظایف پرسنل :

·         چک وکنترل روزانه ترالی احیاء

·         کنترل ونظلرت برنحوه تحویل گرفتن بیمار

·         جلب اعتماد واطمینان مددجو وبرقراری ارتباط موثروحرفه ای وتلاش در جهت ایجاد محیطی امن وحفظ اسقلال وسلامت مددجو

·         تعیین ثبت مشکلات نیازهای بهداشتی مددجووتشخیص های پرستاری مبتنی بردانش ومهارت

·         مشارکت وهمکاری با پزشک در انجام معاینات ونظارت برفعالیتهای تیم پیراپزشکی

·         انجام اقدامات مراقبتی براساس استانداردهای خدمات پرستاری وثبت پیگیری آن

·         انجام اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی

·         ارائه اقدامات پرستاری جهت کنترل درد

·         ارائه اقدامات پرستاری در انتقال بیمار به بخش دیگر

·         انجام مراقبتهای تشخیصی ودرمانی تجویز شده مثل EKG _ مانیتور کردن _ لاین وریدی _ دی شوک _ سوند فولی _ N.G _ دادن داروهای تجویز شد _ تشخیص آرتیم

·         هر  بیمار به صورت مجزا یک اتاق بدون همراه بستری خواهد شد.

·         در بدو ورود دستمال کاغذی ، لیوان یکبار مصرف ، دمپایی ،آب معدنی ، مسواک ، حوله و ... توسط همراهان تهیه گردد.

·         در بدو ورود به بخش ، زیورآلات و پول و تلفن همراه بیمارتحویل همراهان گردد.

·         استفاده از تلفن همراه در بخش ممنوع می باشد.

·         رژیم غذایی این بخش کم نمک و کم چرب می باشد و درصورتعدم تمایل بیمار به خوردن غذای بیمارستان از منزل با رعایت رژیم غذایی قبلی می توان غذای ایشان را تهیه  و ساعت 12 ظهر و7 شب به بخش تحویل داده شود . ترجیحاً از گوشت سفید مثل مرغ ، ماهی به صورت کبابی یا بخار پز استفاده نمایید.

·         در اسرع وقت کلیه سوابق در پرونده های قبلی و داروهای بیمار توسط همراه به بخش آورده شود.

·         با توجه به تشخیص پرستار بخش بعضی از بیماران ناتوان اجازه داشتن یک همراه را خواهند داشت.

·         ساعت ویزیت پزشکان معمولاً 10-8 صبح می باشد.

·         در صورت بروز هر گونه مشکل از جمله سوزش سر دل درد قفسه سینه ، تنگی نفس، یبوست،تهوع و ... پرستار را مطلع نمائید.

·         بیماران از لحظه بستری شدن در بخش با توجه به دستور پزشک قادر به پائین آمدن از تخت نخواهند بود و کلیه کارهای شخصی خود را می بایست در تخت انجام دهند. پس از کسب اجازه از پزشک مربوطه ابتدا پاهای خود را چند دقیقه از تخت آویزان و به آهستگی از تخت پائین خواهند آمد.