امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
اتاق عمل

اتاق عمل جراحی عمومی(زنان،گوش و حلق و بینی، جراحی قلب)

مسئول بخش : زهرا پناهی

پزشک بخش : دکتر علیزاده

رابط آموزشی : فرشته ایزدی

تعداد پرسنل : 77 نفر

تعداد تخت فعال : 5 تخت

پرستار بخش جراحی عمومی(زنان،گوش و حلق و بینی، جراحی قلب)

1. آموزش تکنیک های آرام سازی به بیمار جهت تسکین درد و کاهش اضطراب

    2. اقدامات ضروری در جهت تسکین درد بیمار با توجه به داروهای تجویز شده طبق دستور پزشک معالج و سایر تدابیر پرستاری

    3. انجام پیگیری های مربوط به بیمار در همان شیفت کاری

    4. انجام اقدامات مناسب جهت پیشگیری از بروز خطاها در دارو درمانی

    5. آموزش به بیمار و خانواده جهت مراقبت از خود بعد از انجام عمل جراحی و هنگام ترخیص در مورد مراقبت و اقدامات لازم در منزل

   6. نظارت و انجام مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل

       در صورت بیمار دچار سوختگی شرح وظایف بدین صورت می باشد :

  1 . بررسی وضعیت مدد جو از نظر سوختگی ( نوع سوختگی ، نوع ماده سوزاننده ، محل سوختگی ، اندازه و عمق سوختگی و ...)

 2 . بررسی وضعیت مددجو از نظر وضعیت جسمی و روانی ( وضعیت قلبی ، هوشیاری ، وضعیت تنفسی ، ادم ، وجود بیماری های دیگر مثل  دیابت ، اختلال در عملکرد کلیه ، عمدی بودن ویا غیر عمدی بودن سوختگی ، وضعیت روحی و روانی ...)

   3. در صورت تهویه غیر موثر ناشی از ادم حنجره ، انسداد راه هوایی و ... ، بررسی و ثبت تعداد ، عمق و راحتی تنفس ، مراقبت از لوله تراشه ،  اکسیژن درمانی ، ساکشن و فراهم نمودن هوار مرطوب و ...

   4. جهت جبرا ن کاهش حجم مایعات با اقدام به دسترسی راه وریدی ، استفاده از مایعات وریدی بر طیق دستور ، سوند گذاری دستگاه ادراری   ، کنترل و ثبت جذب و دفع ، وزن ، علائم حیاطی ، علائم سیستم عصبی ، کنترل انتها ها و ...

   5. کاهش احتمال عفونت با استفاده از روش ایزوله ، مراقبت از سوند ادراری و ناحیه ژنیتال ، حفظ بهداشت فردی ، حفظ نظافت پوست بیمار ، استفاده از لباس و ملحفه استریل ، مراقبت از پوست و کنترل و بررسی علائم عفونت

   6. ترمیم صدمات پوستی ، اقدام به پانسمان ، برقراری ارتباط ، آمادگی روانی ، استفاده از ضد درد های تجویزی ، کوتاه نمودن موهای اطراف  محل سوختگی ، شست و شوی بدن ، انتخاب نوع پانسمان با توجه به نوع زخم ، در صورت نیاز دبرید لایه های مرده پوست ، بانداژ و کشت برداری از زخم و ...

   7. پیشگیری از تغییر شکل مفاصل با پوزیشن مناسب ، نظارت بر استمرار حرکات فیزیو تراپی و ...

   8. انجام سایر امور محوله طبق  دستور مقام مافوق

جلب اعتماد و اطمینان مدد جو و برقراری ارتباط حرفه ای موثر و پاسخ صحیح به سؤالات ، درخواست ها و مشکلات با دادن اختیار به وی

 2. بررسی و شناخت و کسب اطلاعات از وضعیت سلامت مدد جو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطلاع به پزشک

 3. تعیین و ثبت مشکلات و نیازهای بهداشتی مدد جو

 4. تشخیص پرستاری مبتنی بر دانش ، مهارت ، پژوهش برنامه ریزی اقدامات مراقبتی براساس اهداف و اولویت ها و ثبت آن در پرونده

 5. مشارکت و همکاری در انجام آزمایشات کلینیکی و پارا کلینیکی

 6. انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهای حرفه پرستاری و ثبت و پیگیری آن ،  با توجه به تاٌمین نیاز های جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی مددجو در موارد زیر : بهداشت ( پوست  ، مو ، دهان ) خواب ف تغذیه ، متابولیک ( رژیمهای غذایی ، روش های تغذیه درمانی ) ، دفع ( سوند گذاری ، شست و شوی مثانه ، مراقبت از سوند و درنها ، مراقبت از کلستومی ، انواع تنقیه و ... ) تنفس ( تمرینات تنفسی ، اکسیژن رسانی ، ساکشن ، مراقبت از تراکئوستومی و ... ) پانسمان ، گردش خون ( بررسی علائم حیاتی ، توزین روزانه و ... ) تحرک ( حرکت در تخت ، خروج از تخت ، انتقال به صندلی ، تغییر وضعیت ، انجام حرکات فعال و غیر فعال ، به کارگیری از وسایل کمک حرکتی ، ...) تعادل الکترونیک ها ( کنترل جذب و دفع ، بررسی و حفظ تعادل الکترونیکی و ... ) مراقبت از سیستم پوششی ( مراقبت از پوست ، انواع زخمها ، پانسمان و ... )   مراقبت از سیستم عصبی و حواس پنج گانه ، بخور ، دارو های خوراکی ، رکتال ، تزریقی ، مایعات وریدی با نظارت پزشک ، تزریق خون و فراورده های خونی ، پیشگیری و کنترل اثر درمان و عوارض جانبی آنها ، ارائه اقدامات اولیه احیاء قلبی ، ریوی تا حضور تیم احیاء ، ارائه اقدامات پرستاری در بیماران بد حال و فوریتها تا حضور پزشک و ثبت و ارائه گزارشات مربوطه

 7. ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزی مجدد به منظور ارائه مراقبت ها

 8. بکارگیری روشهای تصمیم گیری و حل مشکل به کمک سایر اعضای تیم در موقعیت های خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبه

 9. اقدامات مناسب در جهت تا مین ایمنی و پیشگیری از حوادث احتمالی

 10. بررسی نیازهای آموزشی ، تعیین سطح انگیزش فراگیر ، تئسعه برنامه ها ی آموزشی ، اجرای آموزش و ارزیابی یادگیری در مددجو ، خانواده و جامعه به منظور تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی

1.مراقبت و نظارت در توزیع غذای بیماران

  2. راهنمایی و مشاوره با مددجو ، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی ، حمایت اجتماعی

  3. مشارکت با مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری جهت پیگیری اقدامات مراقبتی در منزل

  4. انجام و نظارت مستمر براقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها از آموزش تا پژوهش

  5. همکاری با گروه بهداشتی جهت رفع مشکلات محیطی ، حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاری و همیاری و مشارکت جمعه و پیگیری آنها

  6. مشارکت و همکاری در برنامه های آموزشی ، پژوهشی

  7. مشارکت در ارائه خط مشی های مراقبتی و بهداشتی و توان بخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات

  8. نظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی

  9. آشنایی کامل با اصول CPR ( احیاء ) با مشارکت در دوره های آموزش مربوطه

  10. پاسخ سریع به زنگ اخبار بیمار

  11. آماده کردن بیماران جهت انجام آزمایش های مربو طه ، تکمیل پرونده از نظر مشاهدات پرستاری و گزارش به پزشک معالج و تحویل بالینی بخش

  12. آموزش لازم جهت آمادگی جسمی و روحی برای انجام آزمایش های تشخیصی مانند LP  ، X- R A Y ، CT- Scan ،MRI و غیره ، مراقبت لازم قبل و بعداز انجام آزمایشات

  13. کمک به بیمار در انجام مراقبت از خود

  14. انجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروری توسط پرستاری که دوره اینتوباسیون و CPR را به صورت کامل گذرانده باشد .

  15. بررسی بیمار از نظر سیستم قلبی عروقی شامل سمع قلب ، انجام تست های آزمایشگاهی ، آنزیمهای قلبی ، کنترل انجام آزمایشات تشخیصی تهاجمی و غیر تهاجمی ، کمک به بیمار و پزشک در انجام تست ها ، مانیتورینگ قلبی و همو دینامیک بیمار و گزارش موارد غیر طبیعی به پزشک مربوطه

  16. بررسی سیستم تنفسی و گزارش موارد غیر طبیعی

  17. تشویق بیمار به سرفه و تنفس عمیق در صورت امکان طبق دستور پزشک

 18. کمک در انجام فیزیوتراپی سینه در صورتی که منعی نداشته باشد

  19. در صورت اتصال بیمار به ونتیلاتور کنترلABG بیمار 30- 10 دقیقه بعداز تغییر پارامترهای ونتیلاتور یا پس از Weaning و گزارش موارد غیر طبیعی با نظر پزشک معالج

  20 . استفاده از

 Air Way در بیمار فاقد هوشیاری یا Sedate شده که به حالت به پشت خوابیده  قرار دارد

 

مراقبت از لوله تراشه در بیمار اینتوبه از نظر حفظ راه هوایی ، محل درست لوله تراشه و توجه به تعویض آن بعداز 72 – 24 ساعت

  2)  حفظ بهداشت دهان در هر شیفت

 3) حفظ ونتیلاسیون کافی بیمار به هر صورت ممکن ( اکسیژناسیون با ماسک یا نازال ، ونتیلاسیون مکانیکی در بیمار اینتوبه یا بیمار با تراکئوستومی ) تا رسیدن پزشک

 4) ساکشن لوله تراشه یا ترشحات حلق یا تراکئوستومی در صورت لزوم با رعایت تکنیک صحیح و ارزیابی رنگ ، حجم ، غلظت و بوی ترشحات

 5) کمک به پزشک در انجام پروسیجرهای تشخیصی و درمانی و کنترل وسایل مورد استفاده جهت بیمار از نظر کارکرد صحیح مانند Chest. Tube، NGT ، C.V.P Line

  6) توجه به Alarm دستگاه ونتیلاتور و اقدام مناسب جهت رفع مشکل

  7) کنترل بیمار از نظر علائم پنومونی آسپیراسیون  

  8) مراقبت از چشمهای بیمار شامل بررسی مرتب چشمها ، استفاده از پماد یا قطره چشمی ، بستن پلکها در مورد بیمارانی که رفلکس چشمک زدن را از دست داده اند ، بالا آوردن سر تخت بیمارانی که دچار Pupil edema  شده اند

  9) مراقبت روان شناختی ، آشناسازی خانواده با محیط فیزیکی ، ساعات ملاقات ، گزارش وضعیت بیمار ، حمایت از بیمار در زمان اضطراب

  10) کنترل علائم سایکوز در بیماران خاص

  11) رعایت نکات استریل ، پیشگیری و کنترل عفونت در کلیه موارد : بیمار ، پرستار ، دستگاه ها ، وسایل ، محیط و ...

  12) کنترل تورگور پوستی و ادم

 13) بررسی سیستم ادراری بیمار

 14) بررسی بیمار از نظر علائم هیپوولمی و هیپرولمی و گزارش جهت اقدام لازم

 15) داشتن آگاهی و کسب مهارت در اندازه گیری سطح هوشیاری GCS

 16) شناخت کلیه دستگاه ها از قبیل ونتیلاتور ، مانیتور ، پالس اکسی متر و ... و طرز کار و نگهداری آن ها

 17) کنترل حواس پنج گانه ، رفلکس های عصبی ، حرکات غیر ارادی و قدرت عضلانی و گزارش موارد غیر طبیعی به پزشک مربوطه

18 ) ثبت و گزارش کلیه اقدامات پرستاری ، تشخیصی و درمانی در اوراق مربوطه

 19) آموزش به بیمار در صورت درک و قبول شرایط موجود

 20) تشخیص آریتمی های مختلف ، اطلاع به پزشک و انجام اقدامات فوری

رشته اتاق عمل

1-   ریافت دستور و برنامه کار از سر پرست مربوطه

 2- اطمینان یافتن از سالم بودن و کارایی دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز جهت عمل جراحی قبل از شروع عمل ( شامل : ساکشن ، دستگاه الکتروکوتر ، چراغ سیالتیک و ...) و گزارش هرگونه نقص یا خرابی

 3- اطلاع از وجود لوازم و امکانات مورد نیاز اعمال جراحی و گزارش موارد ناکافی ، کمبودها و نقایص

 4- آشنایی با روشهای استریلیزاسیون و ضد عفونی وبه کارگیری آنها

 5-  کنترل اتاق عمل از نظر نور کافی ، سیستم برق رسانی ، درجه حرارت ، رطوبت ، پاکیزگی و ایمنی

 6- آماده نمودن اتاق عمل با لوازم و وسایل جراحی لازم بر طبق لیست عمل جراحی

 7- کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بودن مدارک پزشکی مورد نیاز  ( مانند اجازه عمل ،  آمادگی های عمل ، داروهای قبل از عمل ، عدم داشتن وسایل مصنوعی و زیورآلات و ...)

8- کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته های وسایل

9- شرح وظایف پرستار سیر کولر

·       برقراری ارتباط با بیمار

·       کنترل بیمار از نظر آمادگی جسمی و روانی جهت عمل جراحی

·       کنترل نام بیمار با پرونده و لیست عمل و دستبند مشخصات

·       هدایت بیمار به تخت عمل و قرار دادن بیمار بر روی تخت به نحوی که هیچ گونه صدمه ای به وی وارد نگردد و پوشش او حفظ شود .

·       تنظیم تخت جراحی و چراغها بر حسب نوع و ناحیه عمل

·       قرار دادن کلیه دستگاهها و تجهیزات در اطراف تخت جراحی بر طبق قابلیت دسترسی و نیاز

·       حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محیط و اتفاقات و وضعیت بیمار

·       کمک به پرستاری اسکراب و جراحان در پوشیدن گان ، دستکش و غیره

·       باز نمودن پوششهای اولیه بسته های استریل و نخها و سایر وسایل و در اختیار گذاردن آنها

·       پرپ منطقه عمل ( با توجه به همگن بودن جنسیت )

·       نظارت بر رعایت نکات استریل توسط تیم جراحی در طول عمل

·       کمک به پانسمان محل عمل

·       برداشتن پوششهای استریل و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوری

·       گزارش کلیه اقدامات انجام شده و وسایل متصل به بیمار به مسئول ریکاوری

·       تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از ابتدای عمل ثبت گردیده است

·       جمع آوری وسایل مورد استفاده و انتقال آنها به مرکز اسریلیزاسیون بر حسب سیاست بیمارستان

·       همکاری در اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

10- رعایت حریم بیمار در اتاق عمل و هنگام تحویل بیمار به بخش

11- همکاری جهت افزایش ایمنی اتاق عمل برای بیمار و سایر اعضاء تیم جراحی

12- همکاری و کنترل در شست و شو ، نظافت و ضدعفونی اتاق عمل قبل و بعداز عمل ، در پایان روز و به صورت هفتگی

13- داشتن سرعت عمل و آمادگی برای مساعدت به موقع در شرایط اورژانس

14- ارائه گزارش به مسئول مافوق در مورد اقدامات انجام شده

15- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق         

هوشبری

1. دریافت دستور و برنامه تقسیم کار از سرپرستار اتاق عمل

2. اطمینان یافتن از سالم بودن و کارایی دستگاهها و تجهیزات بیهوشی قبل از شروع هر شیفت کاری ( شامل دستگاههای بیهوشی ، ساکشن ، مانیتورینگ ، پالس اکسیمتر و ...) و گزارش هرگونه نقص یا خرابی به سرپرستار

3. اطلاع از داروهای مورد نیاز و امکانات بیهوشی موجود و گزارش مواد ناکافی و یا کمبودها

4. آشنایی با روش های استریلیزاسیون و ضدعفونی و کاربرد آن

5. آماده نمودن کلیه دستگاهها و لوازم مورد نیاز بیهوشی بر طبق لیست عمل جراحی

6. کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بودن  مدارک پزشکی مورد نیاز ( مانند اجازه عمل ، آزمایشات ضروری ، نوار قلب ، مشاوره ، آماده بودن خون ، ناشتا بودن ، نداشتن دندان مصنوعی و پروتز و ...)

7. اقدامات و تدابیر قبل از بیهوشی بیمار :

8. کنترل و آمادگی قبل از عمل ، کنترل نام بیمار با پرونده ، لیست عمل ، دستبند و مشخصات ، هدایت بیمار به تخت عمل ، همراهی بیمار از ابتدا تا انتهای عمل ، دادن توضیحات در مورد بیهوشی ، کنترل علائم حیاتی و گزارش موارد غیر طبیعی ، رگ گیری ، ثابت نمودن سر بیمار ، در اختیار گذاردن داروها و لوازم مورد نیاز بیهوشی جهت پرهیز از استفاده به جای یکدیگر ، اجرای دستورات و همکاری با پزشک ، ثبت دقیق کلیه موارد در فرم مربوطه

9. اقدامات و تدابیر بعد از بیهوشی بیمار :

10. کمک و همکاری با پزشک در به هوش آوردن بیمار ، کنترل علائم حیاتی و گزارش موارد غیر طبیعی ، کنترل بیمار از نظر بازگشت عکس العملها و رفلکسها و ورود به مرحله هوشیاری ، محافظت از سر و اندام تنفسی فوقانی در حین انتقال بیمار از تخت عمل به برانکارد ، کمک به حفظ پوزیشن و پوشش بیمار در انتقال به ریکاوری

11. همراهی بیمار تا ریکاوری و انتقال بیمار به ریکاوری و تحویل بالینی بیمار بیهوش و مراقبت در بیدار نمودن و ارائه گزارش مکتوب آخرین وضعیت بیمار ( علائم حیاتی ، سطح هوشیاری ، رفلکسها، رنگ پوست ، خونریزی و ... ) به مسئول ریکاوری و کنترل علائم حیاتی بیمار در ریکاوری و تحویل با هوشیاری کامل در زمان ترخیص از ریکاوری و تحویل بیمار به پرسنل بخش

12. تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از قبل از بیهوشی تا پایان عمل ثبت گردیده است .

13. آماده نمودن و ضدعفونی کلیه وسایل مربوط به بیهوشی جهت استفاده مجدد

14. همکاری در اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی بیمارستان تحت نظر مسئول مربوطه

کارشناس پرستاری

1.    جلب اعتماد و اطمینان مددجو و برقراری ارتباط حرفه ای موثر و پاسخ صحیح به سوالات ، درخواست ها و مشکلات با دادن اختیار به وی

2.    بررسی و شناخت و کسب اطلاعات از وضعیت سلامت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطلاع بع پزشک

3.    تعیین و ثبت مشکلات و نیازهای بهداشتی مددجو

4.    تشخیص پرستاری مبتنی بر دانش ، مهرت ، پژوهش ، برنامه ریزی اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویت ها و ثبت آن در پرونده

5.    مشارکت و همکاری در انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی

6.    انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استاندارد های حرفه پرستاری و ثبت و پیگیری آن ، با توجه به تامین نیازهای جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی مددجو

7.    ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزی مجدد به منظور ارائه مراقبت ها

8.    بکارگیری روشها تصمیم گیری و حل مشکل به کمک سایر اعضای تیم در موقعیت های خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبه

9.    اقدامات مناسب در جهت تامین ایمنی و پیشگیری از حوادث احتمالی

10. بررسی نیازهای آموزشی ، تعیین سطح انگیزش فراگیر ، ، توسعه برنامه های آموزشی ف اجرای آموزش و ارزیابی یادگیری در مددجو ، خانواده و جامعه به منظور تامین ، حفظ ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی

11. راهنمایی و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی ، حمایت اجتماعی

12. مشارکت با مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری جهت پیشگیری اقدامات مراقبتی در منزل

13. انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونتها از آموزش تا پژوهش

14. همکاری با گروه بهداشتی جهت رفع مشکلات محیطی ، حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاری و همیاری و مشارکت جامعه و پیگیری آنها

15. مشارکت و همکاری در برنامه های آموزشی ، پژوهشی

16. مشارکت در ارائه خط مشی های مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات

17. نظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی

18. آشنایی کامل به اصول CPR  (احیاء)  با مشارکت در دوره های آموزش مربوطه

19. انجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروری توسط پرستاری که دوره اینتوباسیون وCPR را به صورت کامل گذرانده باشد .

شرح وظایف اختصاصی :

1.    دریافت دستور و برنامه تقسیم کار از سرپرستار اتاق عمل

2.    اطمینان یافتن از سالم بودن و کرایی دستگاهها و تجهیزات بیهوشی قبل از شروع هر شیفت کاری  ( شامل دستگاههای بیهوشی ، ساکشن ، مانیتورینگ ، پالس اکسیمتر و .. ) و گزارش هر گونه نقصی یا خرابی به سرپرستار

3.    اطلاع از داروهای مورد نیاز و امکانات بیهوشی موجود و گزارش مواد ناکافی و یا کمبودها

4.    آشنایی با روشهای استریلیزاسیون و ضدعفونی و کاربرد آن

5.    آماده نمودن کلیه دستگاهها و لوازم مورد نیاز بیهوشی بر طبق لیست عمل جراحی

6.    کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بودن مدارک پزشکی مورد نیاز ( مانند اجازه عمل ، آزمایشات ضروری ، نوارقلب ، مشاوره ، آماده بودن خون ، ناشتا بودن ، نداشتن دندان مصنوعی و پروتز و ...)

7.    اقدامات و تدابیر قبل از بیهوشی بیمار :

کنترل و آمادگی قبل از عمل ، کنترل نام بیمار با پرونده ، لیست عمل ، دستبند و مشخصات ، هدایت بیمار به تخت ، همراهی بیمار از ابتدا تا انتهای عمل ، دادن توضیحات درمورد بیهوشی ، کنترل علائم حیاتی و گزارش موارد غیر طبیعی ، رگ گیری  ، ثابت نمودن سر بیمار ، در اختیار گذاردن داروها و لوازم مورد نیاز بیهوشی جهت پرهیز از استفاده به جای یکدیگر ، اجرای دستورات و همکاری با پزشک ، ثبت دقیق کلیه موارد در فرم مربوطه

8.  اقدامات و تدابیر بعد از بیهوشی بیمار :

کمک و همکاری با پزشک در به هوش آوردن بیمار ، کنترل علائم حیاتی و گزارش موارد غیر طبیعی ، کنترل بیمار از نظر بازگشت عکس العملها و رفلکس ها و ورود به مرحله بیهوشی ، محافظت از سر و اندام تنفسی فوقانیدر حین انتقال بیمار از تخت عمل به برانکارد، کمک به حفظ پوزیشن و پوشش بیمار در انتقال به ریکاوری

9. همراهی بیمار تا ریکاوری و انتقال بیمار به ریکاوری و تحویل بالینی بیمار بیهوش و مراقبت در بیدار نمودن و ارهئه گزارش مکتوب آخرین وضعیت بیمار ( علائم حیاتی ، سطح هوشیاری ، رفلکسها رنگ پوست ، خونریزی و ...) به مسئول ریکاوری و کنترل علائم حیاتی بیمار در ریکاوری و تحویل با هوشیاری کامل در زمان ترخیص از ریکاوری و تحویل بیمار به پرسنل بخش

10. تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از قبل از بیهوشی تا پایان عمل ثبت گردیده است .

 11. آماده نمودن و ضد عفونی کلیه وسایل مربوط به بیهوشی جهت استفاده مجدد

 12.همکاری در اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی بیمارستان تحت نظر مسئول مربوطه

13. مشورت با پزشک متخصص بیهوشی و تصمیم گیری در مورد میزان مایعات و خون مورد نیاز بیمار

14. لوله گذاری و احیاء قلبی – ریوی در بخش های مراقبت ویژه و بخشهای مورد نیاز

15. بررسی بیمار از جهت احتیاج به دستگاه تنفس مصنوعی همچنین بررسی وضعیت بیمار از نظر گازهای خونی در بخشهای مراقبت ویژه

16. مشورت با پزشک متخصص بیهوشی و تصمیم گیری در مورد نوع بیهوشی ( عمومی ، ناحیه ای) با توجه به وضعیت بیمار و نتایج آزمایشات به عمل آمده

17 0 کنترل داروهای مخدر و بیهوشی موجود و داروهای مصرف شده و ثبت آن در پرونده

18. کنترل داروهای استوک بخش و ترالی اورژانس از نظر تعداد ، نوع و تاریخ انقضاء به نحو مطلوب

19. آماده نمودن لوازم ترالی بیهوشی جهت عملهای بعد

20. اطمینان یافتن از صحت کار لارنگوسکوپها

21. آگاه نمودن بیمار از مراحل بیهوشی و ارائه مراقبتهای جسمی و روحی

22. تلاش هرچه بیشتر در جهت افزایش ایمنی بیمار ( بالا بردن نرده های کنار برانکارد ، دادن وضعیت صحیح به بیمار و ...)

23. اشنایی و آگاهی کامل با تکنیکهای نوین کاری و داروهای بیهوشی

24. همکاری نمودن با سایر اعضاء تیم بیهوشی اتاق عمل

25. همکاری و کمک در نظارت بر وسایل بیهوشی بعد از عمل ، در پایان روز و به طور هفتگی

26. کسب آمادگی لازم و سرعت عمل در شرایط اورژانس

27. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق