امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
نوزادان

بخش نوزادان

رئیس بخش : دکتر بهرام محمدی

سرپرستاربخش : آسیه قلی زاده

مدیرگروه : دکتر کشتکار

تعدادپرسنل پرستار:26 نفر

بهیار : 2 نفر

خدماتی : 6 نفر

شرح وظایف :

بخش نوزادان آماده پذیرش نوزاد از بخشهای زنان ، زایشگاه ، اتاق عمل ،پست پارتم ، NICU  ،وخارج از بیمارستان می باشد .

1.                جلب اعتماد و اطمینان مدد جو و برقراری ارتباط حرفه ای موثر و پاسخ صحیح به سوالات درخواست ها و مشکلات با دادن اختیار به وی

2.                بررسی و شناخت و کسب اطلاعات از وضعیت سلامت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطلاع به پزشک

3.                تعیین و ثبت مشکلات و نیاز های بهداشتی مددجو

4.                تشخیص پرستاری مبتنی بر دانش مهارت پژوهش برنامه ریزی اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویتها و بثت آن در پرونده

5.                مشارکت و همکاری در انجام آزمایشات کلینیکی و پارا کلینیکی

6.                انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استاندارد های حرفه پرستاریو ثبت و پیگیری آن با توچجه بهتامین نیاز های جسمی روانی و اجتماعی و معنوی مددجو در موارد زیر : بهداشت پوست مو دهان  خواب تغذیه متابولیک رژیم های غذایی روش های تغذیه درمانی دفع شستشوی مثانه مراقبت از سوند و درن ها مراقبت از کلستومی انواع تنقیه تنفس تمرینات تنفسی اکسیژن رسانی ساکشن مراقبت از تراکئوستومی و پانسمان گردش خون بررسی علائم حیاتی توزین روزانه  و... تحرک تغییر وضعیت انجام حرکات فعال و غیر فعال ... تعادل الکترولیتها کنترل جذب و دفع بررسی و حفشظ تعادل الکترولیتی و...مراقبت از سیستم پوششی مراقبت از پوست انواع  زخم ها پانسمانو...مراقبت از سیستم عصبی و حواس پنجگانه بخور دارو های خوراکی رکتال تزریقی مایعات وریدی با نظارت پزشک تزریق خون و فراورده های خونی و تعویض خون با نظارت پزشک پیشگیری و کنترل اثر درمان و عوارض جانبی آنها ارائه اقدامات اولیه ی احیا قلبی ریوی تا حضور تیم احیا ارائه اقدامات پرستاری در بیماران بدحال و فوریتها تا حضور پزشک و ثبت و ارائه گزارشات مربوطه

7.                ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزی مجدد به منظور ارائه مراقبتها

8.                به کار گیری روش های تصمیم گیری و حل مشکل به کمک سایر اعضای تیم در موقعیتهای خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبه

9.                اقدامات مناسب در جهت تامین ایمنی و پیشگیری از حوادث احتمالی

10.           کمک در تامین نیاز های تغذیه ای نوزاد تغذیه به وسیله لوله معده بنا به دستور پزشک

11.           حفاظت نوزاد از حوادث و خطرات جسمی آسپیراسیون سقوط سوختگی مسمومیت

12.           کاربرد خط مشی مناسب در پیشگیری از عفونت و انتقال آن شسن دست ایزولاسیون

13.           اقدامات ضروری جهت پیشگیری از ترومبوفلبیت و عوارض تزریقات وریدی

14.           بررسی وضعیت سلامت نوزاد و گزارش موارد انحراف از معیار های استاندارد سلامتی

15.           ارائه مراقبتهای ویژه تحت درمانی با فتوتراپی

16.           گزارش و ثبت حجم خون گرفته شده جهت آزمایشات مکرر به منظور پیشگیری از کم خونی احتمالی نوزاد. 

 

17.حفظ و ثبط درجه حرارت نوزاد جهت پیشگیری از هیپرتومی و استفاده کیف آب گرم و یخ

18. آموزش مراقبت از نوزاد در منزل واکسیناسیون بهداشت جسمی تغذیه خواب استراحت و...

19. مراقبت از اکسیژن درمانی و پیشگیری از عوارض آن در نوزاد

20. به کارگیری اصول مراقبتهای پرستاری در زمینه مساعل و مشکلات شایع دوران نوزادی و شیر خوارگی مراقبت از بند ناف کنژکتیویتو...

21. مشارکت با مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری جهت پیگیری اقدامات مراقبتی در منزل

22. انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها از آموزش تا پژوهش

23. همکاری با گروه بهداشتی جهت رفع مشکلات محیطی حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاری و همیاری و مشارکت جمعه و پیگیری آنها

24. مشارکت و همکاری در برنامه های آموزشی پژوهشی

25. مشارکت در ارائه خط مشی های مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات

26. نظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی

27. آشنایی کامل با اصول CPR احیا با مشارکت در دوره هایب آموزش مربوطه

28. آماده کردن بیماران جهت انجام آزمایش های مربوطه تکمیل پرونده از نظر مشاهدات پرستاری و گزارش به پزشکگ معالج و دادن تحویل بالینی بخش

29. انجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و مواد ضروری توسط پرستار که دوره ی اینتوباسیون و CPR را به صورت کامل کذرانده باشد .

30. تدارک تغذیه مناسب با سن و تشخیص بیماری کودک و آموزش آن به والدین با تاکید بر تغذیه با شیر مادر

31. بررسی بیمار از نظرسیستم قلبی عروقی شامل سمع قلب انجام تست های آزمایشگاهی آنزیم های قلبی کنترل انجام آزمایشات تشخیصی تهاجمی و غیر تهاجمی کمک به بیما و پزشک در انجام تست ها مانیتورینگ قلبی و همودینامیک بیمار و گزارش مواد غیر طبیعی به پزشک مربوطه

32. بررسی سیستم تنفسی و گزارش مواد غیر طبیعی

33. انجام فیزیو تراپی سینه در صورتی که منعی نداشته باشد

34. مراقبت از لوله تراشه در بیمار اینتوبه از نظر حفظ راه هوایی محل درست لوله تراشه و توجه به تعویض  آن بعد از 24-72 ساعت

35و حفظ ونتیلاسیون کافی بیمار به هر صورت ممکن اکسیژناسیون با ماسک یا نازل وتیلاسیون مکانیکی  در بیمار اینتوبه یا بیمار با تراکئوستومی تا رسیدن پزشک

36.ساکشن لوله تراشه یا ترشحات حلق یا تراکئوستومی در صورت لزوم با رعایت تکنیک صحیح و ارزیابی رنگ حجم غلظت و بوی ترشحات

37. کمک به پزشک در انجام پروسیجر های تشخیصی و درمانی و کتدان و تعویض خون و کنترل وسایل مورد استفاده جهت بیمار نظر کارکرد صحیح مانند CVP LINE NGT CHEST    TUBE

38- توجه به ALARM دستگاه ونتیلاتور و اقدام مناسب جهت رفع اشکال

39- کنترل بیمار از نظر علائم پنومونی آسپراسیون

40- مراقبت از چشم های بیمار شامل بررسی مرتب چشم ها استفاده از پمادیا قطره چشمی بستن پلک ها در مورد بیمارانی که رفلکس چشمک زدن را از  دست داده اند بالا آوردن سر تخت در بیمارانی که دچارPUPIL EDEMA شده اند.

41- مراقبت روان شناختی آشناسازی خانواده با محیط فیزیکی ساعات ملاقات گزارش وضعیت بیمار حمایت روانی از مادر نوزاد در زمان اضطراب

42- رعایت نکات استریل پیشگیری و کنترل عفونت در کلیه ی موارد بیمار پرستار دستگاه ها وسایل محیط و...

43- کنترل تور گور پوستی و ادم

44- بررسی سیستم ادراری بیمار

45- کنترلI.O

46- بررسی بیمار از نظر علائم هیپوولمی و هیپرلومی و گزارش جهت افدام لازم

47- داشتن آگاهی و کسب مهارت در بررسی میزان رفلکس نوزاد به تحریکات

48- شناخت کلیه ی دستگاه ها از قبیل ونتیلاتور مانیتور پالس اکسیمتر و طرز کار و نگهداری آنها

49- ثبت و گزارش کلیه اقدامات پرستاری تشخیصی درمانی در اوراق مربوطه

50- تشخیص ارتیمی های مختلف اطلاع به پزشک و انجام اقدامات فوری

51- چرب کردن لب و زخم بدن با پماد های مخصوص

52- انجام اقدامات مناسب جهت جهت پیشگیری از بروز خطاها در دارو در مانی

53- انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق.