امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
معاونت آموزشی

نام : دکتر مجید

نام خانوادگی : احمدی

سمت : ریاست معاونت آموزشی

تحصیلات : متخصص داخلی

شماره تماس : 33228982

نام ارگان : بیمارستان آموزشی درمانی امام سجاد(ع)