امروز : دوشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٨
پزشکان و اساتید

گروه اطفال

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر علی کشتکاری

فوق تخصص گوارش

دکترعبدالکریم قدیمی مقدم

فوق تخصص عفونی

دکتر پیمان اعتمادی فر

فوق تخصص هماتولوژی

دکتر فرخ فرخ نیا

فوق تخصص کلیه

دکتر غلامرضا پارسا

فوق تخصص نوزادان

دکتر علی فاضل

فوق تخصص آسم و آلرژی

دکتر فرزاد وفایی

متخصص اطفال

دکتر خوبیار زارع

متخصص اطفال

دکتر مروارید غفاری

متخصص اطفال

دکتر بهرام محمدی

متخصص اطفال

 

 

 

 گروه زنان

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر شهین تاج آرامش

فلوشیپ نازایی

دکترپروین غفاری

فلوشیپ انکولوژی

دکتر راضیه وندا

فلوشیپ پریناتولوژی

دکتر سروگل شهریور

متخصص زنان و زایمان

دکتر طاهره دوهنده

متخصص زنان و زایمان

دکتر پروین السادات اسلام نیک

متخصص زنان و زایمان

دکتر ماندانا روزی طلب

متخصص زنان و زایمان

دکتر آزاده افضل زاده

متخصص زنان و زایمان

دکتر مریم مهدی پورتوانا

متخصص زنان و زایمان

دکتر مریم روحانی

متخصص زنان و زایمان

 

 

 

 گروه ENT

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر رضا چراغ زاده

فلوشیپ گوش

دکترغلام عباس سبز

متخصص ENT

دکتر ادیب ملایی

متخصص ENT

 

 

 

 

 گروه جراحی فک و صورت

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر آیت اله پوزش

جراحی فک و صورت

دکتر آرین غلامیان

   جراحی فک و صورت

دکتر آرش کرمی

   جراحی فک و صورت

 

 

 

 

 

 

 

 گروه جراحی پلاستیک

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر حامد کبیری

فوق تخصص جراحی پلاستیک

دکتر

فوق تخصص جراحی       پلاستیک

 

 

 گروه چشم

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر بهمن شریفی

فوق تخصص شبکیه

دکتر کرامت اله بنیادی نژاد

متخصص چشم

دکتر نیکبخت

      متخصص چشم

دکتر اصغر حیدریان

متخصص چشم

 

 

 گروه قلب

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر فاطمه زاده باقری

متخصص قلب و عروق

دکترمسعود داوودی

متخصص قلب و عروق

دکتر رحمت اله تقویان

متخصص قلب و عروق

دکتر مریم شهامت

متخصص قلب و عروق

دکتر ایرج شمسی

متخصص قلب و عروق

دکتر رزیتا بیداروند

متخصص قلب و عروق

دکتر سلامی نیا

جراح قلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه داخلی

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر رزینا عباسی

فوق تخصص نفرولوژی

دکترامیرحسین کجوری

فوق تخصص ریه

دکتر فرشاد فریدونی

فوق تخصص گوارش

دکتر حسین نیلی

فوق تخصص گوارش

دکتر شاپور آقایی

فوق تخصص گوارش

دکتر مریم زارعی نژاد

فوق تخصص روماتولوژی

دکتر امید مدیرامانی

فوق تخصص هماتولوژی

دکتر امین آزاد

فوق تخصص گوارش

دکتر محمدامین ناظرمظفری

متخصص رادیوتراپی

دکتر اسحاق مرادی شیبانی

فوق تخصص غدد

دکتر علی سرورام

فوق تخصص غدد

دکتر آرش آریا

متخصص داخلی

دکتر سجاد حسن زاده

متخصص داخلی

دکتر هادی غفاری

متخصص داخلی

دکتر مسلم صداقت طلب

متخصص داخلی

دکتر پورمند محسنیان

متخصص داخلی

دکترفاطمه قادری

متخصص داخلی

 

 

 

 

 

 

 گروه بیهوشی

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر فضل اله محمدحسینی

    متخصص بیهوشی

دکتر حسین هجر

      متخصص بیهوشی

دکتر زینب علیزاده

      متخصص بیهوشی

دکتر افشین منصوریان

      متخصص بیهوشی

دکتر پورعلی

       متخصص بیهوشی

دکتر پیمان صادقی خلجی

      متخصص بیهوشی

دکتر زهرا نیک اقبالیان

       متخصص بیهوشی

دکتر فرناز شهابی

      متخصص بیهوشی

 

 

 

 

 

 

 گروه رادیولوژی

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر ابراهیم تنورساز

    متخصص رادیولوژی

دکتر ساعد حسینی

      متخصص رادیولوژی

دکتر شهلا جهان بین

      متخصص رادیولوژی

دکتر محسن آگاه

      متخصص رادیولوژی

دکتر صداقت

     متخصص رادیولوژی

دکتر ظفر معصومی

      متخصص رادیولوژی

دکتر میرزایی

      متخصص رادیولوژی

دکتر بندرچی

      متخصص رادیولوژی

دکتر علیرضا ملک زاده

متخصص رادیولوژی

حمیده نیک زاده

متخصص رادیولوژی