امروز : پنج شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٩
پزشکان و اساتید

گروه اطفال

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر علی کشتکاری

فوق تخصص گوارش

دکترعبدالکریم قدیمی مقدم

فوق تخصص عفونی

دکتر پیمان اعتمادی فر

فوق تخصص هماتولوژی

دکتر فرخ فرخ نیا

فوق تخصص کلیه

دکتر غلامرضا پارسا

فوق تخصص نوزادان

   
   
   
   

دکتر علی فاضل

فوق تخصص آسم و آلرژی

دکتر فرزاد وفایی

متخصص اطفال

دکتر خوبیار زارع

متخصص اطفال

دکتر مروارید غفاری

متخصص اطفال

دکتر مهرپور مرادی

فوق تخصص هماتولوژی کودکان

 

 

 

 گروه زنان

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر شهین تاج آرامش

فلوشیپ نازایی

دکترپروین غفاری

فلوشیپ انکولوژی

دکتر راضیه وندا

فلوشیپ پریناتولوژی

دکتر اسلام نیک

متخصص زنان و زایمان

دکتر روحانی

متخصص زنان و زایمان

دکتر طباطبایی متخصص زنان وزایمان
دکتر حاتمی متخصص زنان وزایمان
دکتر  پورتوانا متخصص زنان وزایمان
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه ENT

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر رضا چراغ زاده

فلوشیپ گوش

دکترغلام عباس سبز

متخصص ENT

دکتر ادیب ملایی

متخصص ENT

   
   
   
   
   

 

 

 

 

 گروه جراحی فک و صورت

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر کرمی

جراحی فک و صورت

دکتر آرین غلامیان

دکتر محمودی

   جراحی فک و صورت

جراحی فک و صورت

 

   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 گروه جراحی عمومی

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر زاده باقری

جراحی عمومی

دکتر روایی

دکتر عابدینی

جراحی عمومی

جراحی عمومی

   
   
   
   
   
   

 

 

 گروه چشم

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر بهمن شریفی

فوق تخصص شبکیه

دکتر کرامت اله بنیادی نژاد

متخصص چشم

دکتر نیکبخت

      متخصص چشم

دکتر اصغر حیدریان

متخصص چشم

   
   
   
   

 

 

 گروه قلب

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر فتاح حسینی

متخصص قلب و عروق

دکترمسعود داوودی

متخصص قلب و عروق

دکتر رحمت اله تقویان

متخصص قلب و عروق

دکتر مریم شهامت

متخصص قلب و عروق

دکترسمیرا مع الحق فرد

متخصص قلب و عروق

دکتر رزیتا بیداروند

متخصص قلب و عروق

دکتر سلامی نیا

جراح قلب

دکتر جلال استوان متخصص قلب وعروق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه داخلی

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر رزینا عباسی

فوق تخصص نفرولوژی

دکتردانیال غلاامی

فوق تخصص نفرولوژی

دکتر فرشاد فریدونی

فوق تخصص گوارش

دکتر حسین نیلی

فوق تخصص گوارش

دکتر شاپور آقایی

فوق تخصص گوارش

دکتر ابراهیم موسوی
فوق تخصص گوارش

دکتر امین آزاد

فوق تخصص گوارش

   
   

دکتر مریم زارعی نژاد

فوق تخصص روماتولوژی

دکتر محمدامین ناظرمظفری

متخصص رادیوتراپی

دکتر اسحاق مرادی شیبانی

فوق تخصص غدد

دکتر علی سرورام

فوق تخصص غدد

دکتر هما رضوی

متخصص داخلی

دکتر آرش آریا

متخصص داخلی

دکتر سجاد حسن زاده

متخصص داخلی

دکتر مجید احمدی

متخصص داخلی

دکتر مسلم صداقت طلب

متخصص داخلی

دکتر پورمند محسنیان

متخصص داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه بیهوشی

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر فضل اله محمد حسینی

    متخصص بیهوشی

دکتر حسین هجر

      متخصص بیهوشی

دکتر زینب علیزاده

      متخصص بیهوشی

دکتر افشین منصوریان

      متخصص بیهوشی

دکتر پورعلی

       متخصص بیهوشی

دکتر پیمان صادقی خلجی

      متخصص بیهوشی

دکتر  علی اصغر خوشرو متخصص بیهوشی

دکتر پناهی

       متخصص بیهوشی

دکتر پویان

      متخصص بیهوشی

 

 

 

 

 

 

 گروه رادیولوژی

 نام و نام خانوادگی

 رشته تخصصی

دکتر قربانی

    متخصص رادیولوژی

دکتر ساعد حسینی

      متخصص رادیولوژی

دکتر علیزاده

      متخصص رادیولوژی

دکترظفر معصومی

      متخصص رادیولوژی

دکتر صداقت

     متخصص رادیولوژی

دکتر ملک پور

      متخصص رادیولوژی