امروز : جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩
گروه زنان

دانشکده پزشکی یاسوج

گروه زنان

گروه زنان

محل استقرار دفتر گروه: بیمارستان امام سجاد

تلفن دفتر گروه:07433220163 داخلی 2305

مدير گروه : دکتر شهین تاج آرامش

معاون آموزشي تخصصي : دکتر پروین غفاری

معاون آموزشي پزشكي عمومي : دکتر مریم روحانی

کارشناس گروه:
آرزو پیمان

 

 

گروه زنان متشکل از اعضای هیأت علمی فعال و غیر هیأت علمی میباشد. در این گروه:

 متخصصین بیماریهای زنان و زایمان( دکتر سیده مرضیه طباطبایی، دکتر رقیه سادات پرهیز ، دکتر پروین السادات اسلام نیک، دکترصفورا حاتمی پور، دکتر مریم روحانی، دکتر مریم مهدی پورتوانا)

فلوشیپ نازایی: دکتر شهین تاج آرامش

فلوشیپ انکولوژی: دکتر پروین غفاری

فلوشیپ پریناتولوژی: دکتر راضیه وندا

 

در طی هفته کلاس های آموزشی تئوری از ساعت 2-5/12 برای دانشجویان برگزار می شود.

در همه روزهای هفته گزارش صبحگاهی بجز روزهای دوشنبه راس ساعت 8 صبح برگزار می گردد.

هر هفته روز دوشنبه ساعت 5/7 بصورت یک هفته در میان گراند راند و ژورنال کلاب برگزار می گردد.

کنفرانس مورتالیتی و موربیدیتی بصورت یک جلسه در ماه برگزار می شود.

روزهای شنبه و چهارشنبه کنفرانس های آموزشی جهت کارورزان برگزار می گردد.

 

در ابتدای هر دوره کارآموزی ، کارورزی و دستیاری بعد از معارفه با دانشجویان توسط مدیرگروه ، پزشک مسول دستیاران و پزشک مسول کارورزان و کارآموزان  و ذکر قوانین گروه و اخلاق حرفه ای و رعایت پوشش مناسب حرفه ای صورت می گیرد .

شورای گروه:

ماهی یک بار با اعضای گروه ، جلسات در موضوع های آموزشی درمانی  حیطه گروه برگزار می شود.

جهت مسائل آموزشی در سطح های مختلف ، درمانی و تصمیم گیری در مورد ارزیابی و نمره نهایی دانشجویان و...تبادل نظر صورت گرفته و به صورت مکتوب به معاونت آموزشی بیمارستان تحویل داده می شود.

 

 

بخش های تحت نظر گروه زنان:

بخش مراقبت های پس از زایمان

بخش زایشگاه

بخش جراحی زنان

 

گروه هدف :

 آموزش گروههای کارورزی  2 ماهه کارآموزی 2 ماهه طبق کوریکولوم آموزشی زنان

آموزش دستیاری بیماریهای تخصصی زنان

 

اهداف و رسالت کلی گروه

رشته بيماريهاي زنان يك رشته تخصصي باليني پزشكي است كه دانش آموختگان آن با كسب دانش، مهارت، نگرش و رفتارهاي لازم،در جهت پيشگيري، ارزيابي، تشخيص، مراقبت، درمان و پيگيري بيماري هاي زنان اقدام مي نمايند.

ماموريت رشته زنان تربيت متخصصيني است كه ضمن ارائه عالي ترين سطوح مراقبت، تشخيص و درمان علمي و مبتني بر شواهد براي بيمار، نگرش جامعه نگر و حرفه اي داشته و در آموزش علوم پزشكي و توليد علم و پژوهش و اخلاق پزشكي فعال باشند.

دانش آموختگان رشته بيماريهاي زنان در جامعه، در نقش هاي زير انجام وظيفه خواهند نمود:

پیشگیری

تشخیص- درمان- مراقبتی

آموزش

پژوهش

مشاوره ای

مدیریتی

پژوهشگر

خودآموز

حافظ حقوق بيماران وهمكاران

 

وظايف حرفه اي دستیاران:

شرح وظایف قانونی دستیاران در آئین نام های مربوطه آورده شده است. مواردی که گروه بر آن تاکید می نماید عبارتند از:

·        حضور به موقع در فعالیت های آموزشی طبق مقررات

·        اخذ شرح حال و معاینه دقیق و ثبت در پرونده

·        درخواست آزمایش های ضروری تشخیصی و ثبت نتایج در پرونده

·        انتخاب رویکرد مناسب درمانی برای بیماران با نظر عضو هیئت علمی مسول

·        آماده سازی بیماران برای مداخله های جراحی و غیرجراحی با تاکید بر اخذ رضایت آگاهانه از آنها

·        نظارت مستمر بر عملکرد دستیاران پایین تر از خود ، کارورزان و کارآموزان

·        آموزش و ارائه مشاوره به بیماران و ارائه پاسخ به سوالات بیماران

·        مشارکت فعال در کلیه برنامه های آموزشی، پژوهشی و تشخیصی درمانی بخش، اعم از گزارشات صبحگاهی، راندهای بالینی، کنفرانس ها، بررسی متون، درمانگاه ها، اتاق های زایمان و اتاق های اعمال جراحی و پروسیجر، طبق برنامه تنظیمی بخش

·        حضور در کشیک ها طبق برنامه تنظیمی بخش

·        حضور به موقع بر بالین بیمار اورژانس

·        مشارکت و نظارت بر مراقبت از بیماران ،قبل ، حین و بعد از اقدامات درمانی

·        Post OP زایمان ، سزارین و اعمال جراحی ژنیکولوژی

·        آموزش Self care به بیماران

·        مشارکت فعال در انجام مشاوره های پزشکی طبق آئین نامه های مربوطه

·        مشارکت در برنامه های غربالگری جاری بخش

·        تکمیل برنامه های ایمن سازی مادران

·        مشارکت فعال در برنامه های مراقبتی در دوران بارداری

·        رعایت privacy بیماران

·        تبدیل پایان نامه به یک مقاله پژوهشی چاپ شده در یکی از مجلات معتبر داخلی یا خارجی

·        رعایت اخلاق حرفه ای در کلیه شئون به ویژه نگهداری اسرار و احترام به حریم خصوصی افراد

·        انجام سایر امور محوله بر اساس برنامه تنظیمی بخش

 

 

 

 

 

توانمنديهاي دانش آموختگان رشته زنان

(Communication) • توانمنديهاي برقراري ارتباط

توانمندي تهيه شرح حال

توانمندي معاينه بيماران

توانمندي استدلال و قضاوت باليني

توانمندي استفاده از متون تخصصي

توانمندي استفاده از رايانه، نرم افزارهاي مورد نياز تخصصي و اينترنت

Paper Writing ،  توانمندي انجام پژوهش

توانمندي آموزش

توانمندي مديريت

(Consulting, Counselling) • توانمندي درخواست و ارائه مشاوره

توانمندي طبابت مبتني بر شواهد

·        درخواست آزمایشات لازم پاراکلینکی و تفسیر آن و ادغام با یافته های بالینی و تصمیم گیری بالینی جهت حل مشکل بیمار

·        تشکیل پرونده و ثبت اطلاعات در پرونده

·        توانمندی تجویز داروی مناسب

·        توانمندی تشخیص بیماری

·        انتخاب روش های تشخیص و درمانی مناسب

·        مهارت های پروسیجرال

 

 

 

روش هاو فنون آموزش

·        آموزش در کنفرانس های داخل بخشی، بین بخشی، بیمارستانی، بین رشته ای و بین دانشگاهی

·        بحث در گروه های کوچک- کارگاه های آموزشی- ژورنال کلاب و کتاب خوانی-  case presentation

·        گزارش صبحگاهی- راندهای کاری و آموزشی- انجام مشاوره های تخصصی همراه با استاد آموزش سرپایی- آموزش در اتاق عمل یا اتاق پروسیجر- کلیشه خوانی تحلیل بیماران دشوار- گراند راندها- مورتالیتی و موربیدیتی کنفرانس

·        مشارکت در آموزش رده های پایین تر به عنوان teacher assistant

·        روش آموزش آبشاری

·        CPC

·        خودیادگیری

·        بازخورد سنجش های کتبی و عملی به دستیاران

 

 

 

   دانلود : کوریکولوم_کارورزی.doc           حجم فایل 218 KB
   دانلود : کوریکولوم_کار_اموزی.doc           حجم فایل 192 KB
   دانلود : کوریکلوم_زنان.pdf           حجم فایل 536 KB