امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
گروه داخلی

دانشکده پزشکی یاسوج

گروه داخلی

گروه بیماریهای داخلی

محل استقرار دفتر گروه: بیمارستان امام سجاد

تلفن دفتر گروه:

 فاکس دفترگروه:-
 

مدير گروه : دکتر رزینا عباسی لرکی

معاون آموزشي تخصصي : دکتر مسلم صداقت طلب

معاون آموزشي پزشكي عمومي : دکتر سجاد حسن زاده

معاون پژوهشي  : دکتر آرش آریا

کارشناس گروه:
ماریا مهدوی

 

 

گروه داخلی متشکل از اعضای هیأت علمی فعال و غیر هیأت علمی میباشد. در این گروه:

 متخصصین بیماریهای داخلی( دکتر آریا، دکتر صداقت طلب، دکتر حسن زاده، دکتر غفاری ، دکتر محسنیان

متخصصین  قلب(دکتر حسینی ، دکتر شهامت ، دکتر بیداروند، دکتر تقویان ، دکتر داوودی

فوق تخصص گوارش(دکتر آقایی ، دکتر نیلی ، دکتر موسوی، دکتر فریدونی )

فوق تخصص روماتولوژی(دکتر زارعی نژاد )

  فوق تخصص غدد(دکتر مرادی شیبانی)

 فوق تخصص نفرولوژی ( دکتر عباسی لرکی و دکتر رسایی ).

 در طی هفته در روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 12:30 کلاس آموزشی، دوشنبه (هر دو هفته)  ساعت 12:30 ژورنال کلاب (هماهنگ کننده دکتر صداقت طلب )،سه شنبه ساعت 7:45 گراند راند (هماهنگ کننده دکتر آزاد وبا حضور اعضای گروه و مدعوین از گروههای آموزشی گروههای دیگر) ویک بار در آخر ماه مورتالیته کنفرانس ،دوشنبه و چهارشنبه 8   صبح مورنینگ ریپورت برگزار می گردد. اخیرا از دی ماه  case of the month (هماهنگ کننده دکتر حسن زاده)  برگزار می گردد.

در ابتدای هر دوره کارآموزی ، کارورزی و دستیاری بعد از معارفه با دانشجویان توسط مدیرگروه و ذکر قوانین گروه و اخلاق حرفه ای و رعایت پوشش مناسب حرفه ای صورت می گیرد .

شورای گروه:

ماهی یک بار با اعضای گروه( داخلی قلب ) جلسات در موضوع های آموزشی درمانی  حیطه گروه برگزار می شود.

جهت مسائل آموزشی در سطح های مختلف ، درمانی و تصمیم گیری در مورد ارزیابی و نمره نهایی دانشجویان و...تبادل نظر صورت گرفته و به صورت مکتوب به معاونت آموزشی بیمارستان تحویل داده شده است.

 

 

بخش های تحت نظر گروه داخلی:

بخش داخلی/ فوق تخصصی بیمارستان امام سجاد

بخش اتفاقات بیمارستان امام سجاد

بخش CCU بیمارستان امام سجاد

بخش ICU بیمارستان امام سجاد

بخش داخلی/ فوق تخصصی بیمارستان شهید بهشتی

بخش اتفاقات بیمارستان شهید بهشتی

 

 

 

گروه هدف :

 آموزش گروههای کارورزی  4 ماهه کارآموزی 4 ماهه طبق کوریکولوم داخلی قلب

آموزش دستیاری بیماریهای تخصصی داخلی

 

اهداف و رسالت کلی گروه

رشته بيماريهاي داخلي يك رشته تخصصي باليني پزشكي است كه دانش آموختگان آن با كسب دانش، مهارت، نگرش و رفتارهاي لازم،در جهت پيشگيري، ارزيابي، تشخيص، مراقبت، درمان و پيگيري بيماري هاي داخلي اقدام مي نمايند.

ماموريت رشته داخلي تربيت متخصصيني است كه ضمن ارائه عالي ترين سطوح مراقبت، تشخيص و درمان علمي و مبتني بر شواهد براي بيمار، نگرش جامعه نگر و حرفه اي داشته و در آموزش علوم پزشكي و توليد علم و پژوهش و اخلاق پزشكي فعال باشند.

دانش آموختگان رشته بيماريهاي داخلي در جامعه، در نقش هاي زير انجام وظيفه خواهند نمود:

تشخيص دهنده

درمانگر

مدير

مشاور

پيشگيري كننده

آموزش دهنده

پژوهشگر

خودآموز

حافظ حقوق بيماران وهمكاران

 

وظايف حرفه اي دانش آموختگان رشته داخلي

-1 تشخيص، درمان، مراقبت و پيشگيري در سطوح سه گانه براي بيماران

-2 برقراي ارتباط مناسب با بيمار، خانواده وي وهمكاران گروه پزشكي

-3 پاسخ به مشاوره ها و ارجاعات درسيستم بهداشتي درماني

-4 رعايت اصول درخواست مشاوره وارجاع بيماران درموارد نياز

-5 مديريت تيم درمان در درمانگاه، بيمارستان و اورژانس

-6 ارتقاء توانمندي هاي علمي وعملي خود در زمينه طب داخلي

-7 آموزش به بيماران و مردم.

-8 آموزش به جامعه پزشكي ، دانشجويان و دستياران در صورت احراز صلاحيتهاي

آكادميك

-9 انجام پژوهش

-10 ارائه گزارشهاي علمي

-11 رعايت موازين اخلاق پزشكي

-12 دفاع از حقوق حقه بيماران و همكاران در مواقع ضروري و در مراجع قانوني

 

توانمنديهاي دانش آموختگان رشته داخلي

(Communication) • توانمنديهاي برقراري ارتباط

توانمندي تهيه شرح حال

توانمندي معاينه بيماران

توانمندي استدلال و قضاوت باليني

توانمندي استفاده از متون تخصصي

توانمندي استفاده از رايانه، نرم افزارهاي مورد نياز تخصصي و اينترنت

Paper Writing ، * توانمندي انجام پژوهش

توانمندي آموزش

توانمندي مديريت

(Consulting, Counselling) • توانمندي درخواست و ارائه مشاوره

توانمندي طبابت مبتني بر شواهد

 

 

روش هاي عمده آموزش (روش هاي يادگيري و ياددهي)

آموزش در گروههاي كوچك: آموزش بر بالين بيمار، كارگاههاي اموزشي،آموزش درمانگاهي، ژورنال كلاب

-1 آموزش در گروههاي بزرگ : سخنراني -كنفرانس هاي درون بخشي و بين بخشي،

موربيديتي و مورتاليتي ، CPC ، گزارش صبحگاهي

-2 يادگيري بر اساس تمرين و انجام فعاليتهاي درماني و بازخورد مناسب

-3 خود يادگيري

-4 انجام پژوهشهاي كاربردي

-5 بازخورد سنجش هاي كتبي و عملي به دستياران

 

 

 

 

   دانلود : کوریکلوم__آموزشی_دستیاران_داخلي.docx           حجم فایل 889 KB