امروز : جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩
تحول نظام سلامت

 

 

 

برنامه طرح تحول نظام سلامت

دستورالعمل ها:

1.برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری دربیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

2.برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان درمناطق محروم

3.برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم دربیمارستان دربیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

4.دستورالعمل ارتقای کیفیت خدمات ویزیت دربیمارستانها دربیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

5.برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ دربیمارستان دربیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

6.برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج،خاص ونیازمند

7.دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی

-کاهش پرداختی هزینه بیماران بستری دارای بیمه های  پایه از 35درصد  دردولت دهم ،به  6درصد کل هزینه ها وپرداختی سایر بیماران که از طریق نظام ارجاع به بیمارستان مراجعه می نمایند وروستائیان وعشایر فقط 3درصد کل هزینه درطرح تحول در دولت یازدهم ،می باشد.

-عدم ارجاع بیماران برای خرید دارو،تجهیزات ولوازم مصرفی پزشکی وخدمات تشخیصی درمانی به خارج از بیمارستان

-درصورت وجود هرگونه سوال وشکایت درخصوص برنامه تحول نظام سلامت طبق مراحل زیر اقدام نمائید:

تماس باسوپروایزر بیمارستان به شماره 09339532589

یامراجعه به دفتر مسئول رسیدگی به شکایات مستقر دربیمارستان

یاتماس با شماره تلفن1590

یاارسال پیامک به سامانه 20001590

یامراجعه به سایتTahavol.Behdasht.Gov.ir

-زایمان طبیعی بدون درد بصورت کاملا رایگان وزیر نظر پزشک متخصص دراین مرکز انجام می شود.

مادران باردار می توانند جهت اطلاع بیشتر روزهای غیرتعطیل ازساعت 8صبح تا2بعداز ظهر باشماره تلفن 09036292864 تماس حاصل فرمائید.

   دانلود : طرح_تحول.pdf           حجم فایل 1824 KB