امروز : دوشنبه ٠٣ مهر ١٣٩٦
صفحه اصلي > راهنمای بیماران و مراجعان > ساعات و قوانین ملاقات 

ساعات ملاقات:

نام بخش

زمان ملاقات

بخش  مراقبت های ویژه نوزادان 

ملاقات ندارد

بخش ویژه ICU-CCU-

ملاقات ندارد

سایر بخش ها

 از ساعت 15 تا 16 هر روز ( 3 تا 4 بعد  از ظهر)