امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
مرکز فناوری اطلاعات IT

مسئول IT : غلام رضا رستمی

مسئول HIS : علمدار احمدی

کارشناس IT : صادق فاتح نسب

شرح وظایف :

نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری بیمارستان

مشارکت در راه اندازی شبکه های کامپیوتری با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

بازدید دوره ای از رایانه های بیمارستان و رفع عیوب سخت افزاری و نرم افزاری

انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری

پیشنهاد مشخصات تجهیزات شبکه مورد نیاز و برآورد قیمت آنها با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

ثبت لیست سخت افزاری کامپیوترهای که کد شناسایی ندارند و ارائه آن به مرکز فن آوری اطلاعات

همکاری در نصب و راه اندازی و آموزش نرم افزارهای مربوط به حوزه خود

تهیه برنامه آموزشی برای کارکنان مربوط به واحد خود و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه

همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیتها و سیستم ها و روشهای موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی

عیب یابی شبکه LAN واحد مربوطه و رفع عیوب با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

نصب و راه اندازی نودهای جدید در واحد مربوطه و نظارت بر اجرای آن

نصب آنتی ویروس و انجام تنظیمات شبکه جهت اتصال به اینترنت و شبکه با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

تست و تائید طرح های شبکه LAN واحد مربوطه

پیگیری علل سخت افزاری بروز اختلال یا قطع اینترنت

بررسی و کارشناسی کارکرد و اختلالات موجود در شبکه بیسیم واحد مربوطه

نظارت بر امنیت شبکه در واحد مربوطه

کارشناسی فنی در تهیه نرم افزار برای واحد مربوطه و ارائه گزارش مکتوب زیر نظر مرکز IT دانشگاه

ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهیزات جدید

کارشناسی و نظارت بر کارکرد فنی نرم افزارهای واحد مربوطه

دریافت شماره سریال برای کامپیوترهای جدید خریداری شده برای واحدها و ثبت فایل مشخصات سخت افزاری آنها و اصلاح محل استقرار و کاربر آن در صورت جابجایی به مرکز IT دانشگاه

رفع مشکلات کاربران اتوماسیون اداری

نصب و اصلاح ویندوز رایانه های واحد مربوطه و انجام تنظیمات مربوطه و سایر برنامه های کاربردی مورد نیاز

آموزش استفاده از سیستم HIS به کاربران واحدها

رفع اشکالات کاربران HIS در ثبت اطلاعات

بررسی فرآیندهای سیستم HIS و ارائه راهکار مناسب