امروز : جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩
درآمد و اقتصاد و درمان

 

درآمد بیمارستان امام سجاد(ع)

معرفی همکاران :

مسئول درآمد وصندوق:  فیروزمحمودزاده

همکاران بیمه گری : آقایان عنبری _ خانمهاطالبی _ مرادی _ تقویان_شیبانی

وظایف و مسئولیت ها :                                                                         

1.     جمع آوری اسناد بیمه ای و بررسی آنها .

2.     گرفتن صورتحساب بیماران و تنظیم آن جهت ارائه به واحدهای بیمه .

3.      بررسی اسناد بیمه ای مورد کارشناسی شده توسط بیمه ها جهت برگشت کسورات .

4.     ارائه صورتحساب به ارباب رجوع .

5.      جمع آوری و ارائه درآمد در پایان هر ماه به واحد درآمد دانشگاه .

6.     ارائه آمار به واحدهای درخواستی .

7.      انجام امور محوله از سوی مافوق.

8.     ثبت اطلاعات درآمدی درسامانهHse ، سامانه سجاد ،سیستم تعهدی روزآمد