امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
کارگزینی

پرسنل کارگزینی : آیت الله نوشادی

 

شرح وظایف کارگزین:

 

·       مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اجرای موارد مربوطه

o      برنامه ریزی، تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

o      صدور احکام پرسنلی از قبیل افزایش حقوق و فوق العاده ها ، انتقال ، مأموریت ، مرخصی ها ، ارتقاء طبقه و رتبه  و ..... بر اساس قوانین و مقررات مربوطه

o      تهیه و تنظیم برگ خلاصه سوابق خدمتی کارکنان

o      بررسی مدارک و مستندات پرسنلی کارکنان و بازنشستگان بر اساس پرونده پرسنلی آنها

o      تهیه گزارشات لازم، جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوطه

o      رسیدگی به پیشنهادات و درخواست های استخدامی، ترفیع، تبدیل وضع استخدامی و بازنشستگی

o      ثبت اطلاعات پرسنل در سیستم جامع پرسنلی

o      صدور ابلاغ پرسنل جدید الورود

o      صدور ابلاغ های تشویقی ، ابلاغ های انتصاب ، تعیین محل خدمت

o      پیش بینی های لازم در خصوص نیازهای استخدامی واحدها

o      مشارکت و اقدامات لازم در خصوص پیش بینی و تأمین نیازهای آموزشی کارکنان

o      مشارکت در تهیه و تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی

o      بررسی کارکرد ماهیانه پرسنل و کنترل ورود و خروج

o      آماده نمودن فایل اضافه کاری پرسنل بیمارستان

o      ثبت مرخصی پرسنل در کاردکس

o      اعلام وضعیت مرخصی پرسنل در پایان هر سال

o      تایپ نامه های اداری از طریق سیستم اتوماسیون

o      شرکت فعال در دوره های کارآموزی،مهارتی و آموزشی درجهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

o      رعایت اصول محرمانه بودن پرونده های پرسنلی

o      اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر

o      اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

o      انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات