امروز : جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩
گروه جراحی چشم

بسمه تعالی

گروه چشم در راستای تربیت دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تشکیل شده و در حال حاضر دارای چهار عضو فعال می باشدکه اعضای گروه عبارتند از:

1.      دکتر بهمن شریفی                                            عضو هیئت علمی

2.      دکتر کرامت اله بنیادی                                                پیمانی

3.      دکتر مسعود نیک بخت                                                ضریب K

4.      دکتر اصغر حیدریان                                          ضریب K

گروه در هر سال 6 ماه پذیرای دانشجویان کارآموز  می باشد و برنامه های آموزشی از جمله تشکیل کلاس و کنفرانس ها ،راند های دانشجویی و گراند راند را سرلوحه کار خود قرار داده اند. بعلاوه برگزاری درمانگاهها و اتاق های عمل آموزشی جزو مسئولیت های گروه است.

گروه متعهد است  دانشجویان را با بیماری های شایع رشته و اورژانس های آن  آشنا نماید و آموزش بر بالین بیمار و طب سر پایی جزءاولویت های اصلی گروه می باشد.