امروز : پنج شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٩
سی تی اسکن

سی تی اسکن:

 

تعداد پرسنل:6نفر                                      رئیس واحد:آقای  دکتر علیرضا ملک پور

 

پزشکان زیر تحت مدیریت آقای دکتر ملک پور با این واحد همکاری میکنند.

1-      دکتر علیرضا ملک پور

2-      دکتر گرگین

3-      دکتر ظفر معصومی

4-      دکتر فریبرز صداقت

 

این واحد جهت بیماران سرپایی و بیماران بستری ارائه خدمات انجام می دهد به این صورت که برای بیماران بستری ارائه خدمات بصورت شبانه روزی می باشد و در بخش سرپایی از شنبه تا چهارشنبه در شیفت صبح به مراجعین محترم ارائه خدمات انجام می شود.

انجام سی تی اسکن بصورت سرپایی مستلزم نوبت دهی از پیش تعیین شده و دریافت دستور آمادگی می باشد. به این صورت که مراجعین محترم باید در شیفت صبح به منشی واحد س تی اسکن مراجعه کرده تا ضمن تعین نوبت، توضیحات لازم در خصوص دستورات آمادگی مربوط به نوع سی تی اسکن خود را دریافت نمایند.

شایان ذکر است مراجعین محترم بلافاصله پس از انجام سی تی اسکن تصاویر مربوط به اسکن خود رادریافت می کنند