امروز : جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩
معرفی واهداف واحد

 

واحد توسعه تحقیقات بالینی و شورای پژوهشی –بیمارستان آموزشی :

تلاش جهت توسعه پژوهشهای کاربردی و گسترش مرزهای دانش موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیتهای بالقوه بیمارستانها و اعضا هیئت علمی در بیمارستانهای آموزشی – درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شد. براین اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شورای پژوهشی بیمارستان با هدف ترغیب و توانمند سازی اعضای هیات علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستانهای آموزش تشکیل می شوند.

 

رییس شورای پژوهشی بیمارستان:   دکتر گردآفرین نیکبخت متخصص عفونی 

معاون پژوهشی : دکتر حسن بردانیا بیوتکنولوژی مولکولی ژنتیک

کارشناس مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان:   نوشین مبصر کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

اعضای شورای پژوهشی بیمارستان:   دکتر اوریاد معاون پژوهشی دانشگاه – دکتر گردآفرین رییس بیمارستان –دکتر لیلا منظوری دکتری پزشکی اجتماعی _دکتر مسلم صداقت طلب متخصص داخلی – دکتر علی کشتکاری فوق تخصص گوارش اطفال  – دکتر پروین غفاری فلوشیب  زنان   

 

اهداف واحد:

 

1-تشویق و ترغیب پژوهشهای بالینی در دانشگاهها

2- فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی

3- توانمند سازی اعضای هیات علمی و دانشجویان دوره بالینی

4- ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی

5- توانمندسازی اعضای هیئت علمی و و توسعه تحقیقات کاربردی و بهره‌گیری از نتایج آنها در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت

6- ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز تحقیقاتی دیگر

7- تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان و کارهای بالینی

8- بررسی و حمایت از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان

9- انجام مشاوره آمار و کمک به نگارش پروپوزال طرح های تحقیقاتی

10- استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی در امور بالینی

11- هدفمند نمودن پژوهش‌های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش