امروز : سه شنبه ٠٩ خرداد ١٣٩٦

اهداف واحد:

 

1-تشویق و ترغیب پژوهشهای بالینی در دانشگاهها

2- فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی

3- توانمند سازی اعضای هیات علمی و دانشجویان دوره بالینی

4- ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی

5- توانمندسازی اعضای هیئت علمی و و توسعه تحقیقات کاربردی و بهره‌گیری از نتایج آنها در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت

6- ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز تحقیقاتی دیگر

7- تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان و کارهای بالینی

8- بررسی و حمایت از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان

9- انجام مشاوره آمار و کمک به نگارش پروپوزال طرح های تحقیقاتی

10- استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی در امور بالینی

11- هدفمند نمودن پژوهش‌های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش