امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
فرم ها

این فرم را دانلود کنید

   دانلود : فرمت_جدید_پروپوزال_.docx           حجم فایل 421 KB
   دانلود : form_consent.doc           حجم فایل 40 KB
   دانلود : فرم_خام_گزارش_نهائی_ويرايش_جديد__.doc           حجم فایل 64 KB
   دانلود : رضایت_اگاهانه_کارآزمایی_بالینی_یاسوج.doc           حجم فایل 76 KB
   دانلود : پرسشنامه_طرح_تحقيقاتي.doc           حجم فایل 213 KB