امروز : پنج شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٩
اعضای هیئت علمی

 

گروه کودکان

دکترعلی کشتکاری

دکترعبدالکریم قدیمی مقدم

دکتر پیمان اعتمادی فر

دکتر فرخ فرخ نیا

دکتر مهرپور مرادی

 

 

گروه داخلی

دکتر رزینا عباسی

دکتر مجید احمدی

دکتر فرشاد فریدونی

دکتر حسین نیلی

دکتر شاپور آقایی

دککتر آرش آریا

دکترابراهیم موسوی

دکتر مسلم صداقت طلب

دکتر سجاد حسن زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه زنان

دکتر شهین تاج آرامش

دکتر پروین غفاری

دکتر راضیه وندا

دکتر سده مرضیه طباطبایی

دکتر مریم روحانی

دکتر پروین السادات اسلام نیک

 
 

 

 

 

 

گروه بیهوشی

 

دکتر فضل اله محمدحسینی

 

دکترحسین هجر

 

دکتر زینب علیزاده

 

دکتر منصوریان

   

 

 

 

گروه رادیولوژی

ظفر معصومی

 

 

 

 

 

گروه قلب و عروق

دکتر فاطمه زاده باقری

دکتر سلامی نیا

 
 

 

 

گروه ENT

دکتر رضا چراغ زاده

دکتر غلام عباس سبز

 

 

 

گروه فک و صورت

دکتر آیت اله پوزش

دکتر آرش کرمی

 

 

 

گروه چشم

دکتر بهمن شریفی