امروز : دوشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٨
اعضای هیئت علمی

 

گروه کودکان

علی کشتکاری

عبدالکریم قدیمی مقدم

پیمان اعتمادی فر

فرخ فرخ نیا

بهرام محمدی

 

 

گروه داخلی

رزینا عباسی

امیرحسین کجوری

فرشاد فریدونی

حسین نیلی

شاپور آقایی

آرش آریا

هادی غفاری

مسلم صداقت طلب

سجاد حسن زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه زنان

شهین تاج آرامش

پروین غفاری

راضیه وندا

سروگل شهریور

طاهره دوهنده

پروین السادات اسلام نیک

آزاده افضل زاده

 

 

 

گروه بیهوشی

فضل اله محمدحسینی

حسین هجر

زینب علیزاده

زهرا نیک اقبالیان

 

 

 

گروه رادیولوژی

ظفر معصومی

 

 

 

 

گروه قلب و عروق

دکتر فاطمه زاده باقری

دکتر سلامی نیا

 

 

گروه ENT

دکتر رضا چراغ زاده

دکتر غلام عباس سبز

 

 

گروه فک و صورت

دکتر آیت اله پوزش

دکتر آرش کرمی

 

 

گروه چشم

دکتر بهمن شریفی