امروز : جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩
ICU وPICU

بخش ICU,PICU

رئیس بخش ICU : دکتر کجوری

سرپرستار بخش  : زرافشان رکنی

تعداد پرسنل پرستار ICU : 19 نفر

خدماتی : 7 نفر

تعدادتخت فعال بزرگسال : 6 تخت

تعدادتخت اطفال : 3 تخت

شرح وظایف پرسنل بخش ICU 

1.جلب اعتماد و اطمینان مددجو و برقراری ارتباط حرفه ای مؤثر و پاسخ صحیح به سؤالات،درخواستها و مشکلات با دادن اختیار به وی

2.بررسی و شناخت وکسب اطلاعات از وضعییت سلامت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعییت عمومی بیمار اطلاع به پزشک

3تعیین و ثبت مشکلات و نیازهای بهداشتی مددجو

4.تشخیص پرستاری مبتنی بر دانش،مهارت پژوهش برنامه ریزی اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولوییتها و ثبت آن در پرونده

5.مشارکت و همکاری در انجام آزمایشات کلینیکی  و پارا کلینیکی

6.انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهای حرفه پرستاری و ثبت و پیگیری آن،با توجه به تامین نیازهای جسمی،روانی،اجتماعی و معنوی مدد جو در موارد زیر:بهداشت(پوست،مو،دهان)،خواب،تغذیه،متابولیک(رژیمهای غذایی،روش های تغذیه درمانی).دفع(سوند گذاری،شستشوی مثانه،مراقبت از سوند و درنها،مراقبت از کلستومی،انواع تنقیه،...)تنفس(تمرینات تنفسی،اکسیژن رسانی،ساکشن،مراقبت از تراکستومی و ...)پانسمان،گردش خون(بررسی علائم حیاتی ،توزین روزانه و...)تحرک(حرکت در تخت،خروج از تخت،انتقال به صندلی،تغییر وضعییت،انجام حرکات فعال و غیر فعال،به کار گیری از وسایل کمک حرکتی،..)تعادل الکترولیتها(کنترل جذب و دفع،بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی و ...).مراقبت از سیستم پوششی(مراقبت از پوست،انواع زخم ها،پانسمان و ...)مراقبت از سیستم عصبی و حواس پنجگانه،بخور،داروهای خوراکی،رکتال،تزریقی،مایعات وریدی با نظارت پزشک،تزریق خون و فرآورده های خونی،پیشگیری و کنترل اثر درمان و عوارض جانبی آنها،ارائه اقدامات اولیه احیاء قلبی_ریوی تا حضور تیم احیاء،ارائه اقدامات پرستاری در بیماران بدحال و فوریت ها تا حضور پزشک و ثبت و ارائه گزارشات مربوطه.

7.ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزی مجدد به منظور ارائه مراقبتها

8.به کارگیری روشهای تصمیم گیری و حل مشکل به کمک سایر اعضای تیم در موقعییت های خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبه

9.اقدامات مناسب در جهت تأمین ایمنی و پیشگیری از حوادث احتمالی

10.بررسی نیازهای آموزشی،تعیین سطح انگیزش فراگیر،توسعه برنامه های آموزشی،اجرای آموزش و ارزیابی یادگیری در مددجو،خانواده و جامعه به منظور تأمین،حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی

11.مراقبت و نظارت در توزیع غذای بیماران

12.راهنمایی و مشاوره با مددجو،در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی،حمایت اجتماعی

13.مشارکت با مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری جهت پیگیری اقدامات مراقبتی در منزل

14انجام و نظارت مستمر بر اقدامات  ضروری به منظور پیشگیری از عفونتها از آمورش تا پژوهش

15.همکاری با گروه بهداشتی جهت رفع  مشکلات محیطی،محافظتی و خدماتی با استفاده  از همکاری و همیاری و مشارکت جامعه و پیگیری آنها

16.مشارکت و همکاری در برنامه های آموزشی-پژوهشی

17مشارکت در ارائیه خط مشی های مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود  مداوم کیفییت خدمات

18.نظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی

19.تشویق بیمارو خانواده به پرسش  وبیان نگرانی و کمک جهت رفع اضطراب،توضیح پروسیجر و آشناسازی بیمار با ICU و شرح وسایلی که بعد از عمل به بیمار وصل می شود.

20تحویل بیمار از اتاق عمل توسط پرستار مربوط  ICU،چک کردن بیمار از نظر تعداد نبض و تنفس،چک و کنترل نبض پا،کنترل علائم حیاتی و کنترل درنها.

21.اتصال Arter line بیمار به دستگاه مانیتور،کالیبره کردن دستگاه و مانیتورینگ مداوم فشار خون  و گزارش تغییرات آن به پزشک مربوطه

22.مانیتورینگ ECG از نظر تغییرات مشخص MI یا دیس ریتمی همراه با تحریک بطنی به طور مداوم 3-4 روز متوالی

23کنترل صداهای قلبی هر 4 ساعت در دو روز اول بعد از عمل

24.کنترل هر ساعت حجم و نوع ترشحات Chest-tube  و در ناژ محل انسزیون و ثبت حجم آنها و اطمینان از کارکرد صحیح درنها

25.کنترل CVP و PAP (PipeAirway pressure) به طور مرتب و گزارش موارد غیر طبیعی

26.کنترل آزمایشات پس از عمل به خصوص الکترولیتها،Hct،Hb به طور روزانه و اصلاح آنها بر حسب دستور پزشک

27.کنترل دقیق IO هر یک ساعت در 12-8 ساعت اول بعد از عمل

28.حفظ درجه حرارت بدن

29.کنترل سیستم تنفسی شامل  صداهای ریه،وجود بازدم،وجود تنگی نفس،سرعت و عمق تنفس،پارامترهای ونتیلاتور و ABG ساکشن و در صورت لزوم به طریق صحیح همراه با توضیح به بیمار و ارزیابی رنگ و حجم ترشحات ریوی

30.کمکبه تغییر وضعیت بیمار هر2 ساعت سرفه و تنفس عمیق هر 2 ساعت

31.اقدام جهت WEANING،Extubation با توجه به شرایط عمومی بیمار،تفسیر ABG و سابقه بیماری مانند CoPD،خارج نمودن لوله ها و درن ها با نظر پزشک مربوطه

32.تعویض Line و پانسمان ها بر اساس پروتکل

33.حفظ و تأمین محیط آرام جهت بیمار و ترتیب دادن ملاقات با افراد خانواده در صورت امکان

34.کنترل روزانه pt جهت بیماران دریچه ای و اطلاع به پزشک جهت تعیین اندازه کمادین و کنترل بیمار از نظر خونریزی

بی حرکت نگه داشتن پای بیمار که تحت جراحی قرار گرفته است.

26.OOB نمودن بیمار(OUT OF BED) به طریق صحیح و بنا به شرایط بیمار

27.ارزیابی انسزیونها و Line وریدی از نظر قرمزی،تورم،گرمی یا ترشح و در صورت لزوم گرفتن نمونه کشت از آنها

28.کمک به پزشک و انجام اقدامات لازم در گذاشتن chest tube و کنترل chest bottle،گرفتن رادیو گرافی سینه و خارج کردن درن توراکس و انجام رادیوگرافی بعد از آن

29آگاهی پرستار از تامپوناد قلبی،فرآورده های خونی،عوارض ناشی از تراسفوزیون خون و فرآورده های آن،عوارض جانبی داروها

30.آموزش به بیمار و خانواده بعد از عمل جراحی و هنگام ترخیص در مورد مراقبت و اقدامات لازم در منزل

31.آشنایی کامل به اصول CPR(احیاء) با مشارکت در دوره های آموزش مربوطه

32.آماده کردن بیماران جهت انجام آزمایشات مربوطه،تکمیل پرونده از نظر مشاهدات پرستاری و گزارش به پزشک معالج و تحویل بالینی بخش

33.انجام مراقبت های توانبخشی و فیزیو تراپی در بیماران دچار بی حرکتی CVA و مراقبتهای پرستاری مربوطه

34.مراقبت از لوله تراشه در بیمار اینتوبه از نظر حفظ راه هوایی،محل درست لوله تراشه و توجه به تعویض آن بعد از 72-24 ساعت،حفظ بهداشت دهان در هر شیفت

35.حفظ ونتیلاسیون کافی بیمار به هر صورت ممکن(اکسیژناسیون با ماسک یا نازال،ونتیلاسیون مکانیکی در بیمار اینتوبه یا بیمار با تراکئوستمی) تا رسیدن پزشک

36.توجه به Alarm دستگاه ونتیلاتور و اقدام مناسب جهت رفع مشکل

37.کنترل بیمار از نظر علائم پنومونی آسپراسیون

38.مراقبت از چشمهای بیمار شامل بررسی مرتب چشمها،استفاده از پماد یا قطره چشمی،بستن پلکها در بیمارانی که رفلکس چشمک زدن را از دست داده اند،بالا اوردن سر تخت در بیمارانی که دچار pupil edema شده اند.

39.مراقبت روانشناختی،آشنا سازی خانواده با محیط فیزیکی،ساعات ملاقات،گزارش وضعییت بیمار،حمایت از بیمار در زمان اضطراب

40.کنترل علائم سایکوز در بیماران خاص

41.رعایت نکات استریل،پیشگیری و کنترل عفونت در کلیه موارد:بیمار،پرستار،دستگاهها،وسایل و ...

42.کنترل تورگور پوستی و ادم