امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
بسته آموزشی

کارگاه مرتبط با پژوهشی

   دانلود : اکانت_اسکوپوس.pdf           حجم فایل 2190 KB
   دانلود : نحوه_ساختن_اکانت_در_گوگل_اسکالر.pdf           حجم فایل 698 KB