امروز : سه شنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٧
صورت جلسات پژوهشی

صورت جلسات پژوهشی بیمارستان

   دانلود : صورتجلسه_5.pdf           حجم فایل 881 KB
   دانلود : صورتجلسه4.pdf           حجم فایل 826 KB
   دانلود : صورتجلسه_3.pdf           حجم فایل 703 KB
   دانلود : صورتجلسه_2.pdf           حجم فایل 818 KB
   دانلود : صورت_جلسه_1.pdf           حجم فایل 826 KB