امروز : جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩
بیمه های طرف قرارداد

ردیف

نام سازمان بیمه گر

 

ردیف

نام سازمان بیمه گر

1

بانک تجارت

 

13

تامین اجتماعی

2

بانک سپه

 

14

خدمات درمانی نیرو های مسلح

3

بانک ملت

 

15

 بیمه آسیا

4

اداره زندان 

 

16

خدمات درمانی بیمه سلامت همگانی

5

بانک صادرات

 

17

بیمه نوین

6

بانک توسعه صادرات

 

18

بیمه دی

7

شرکت نفت بازنشستگان

 

19

شرکت آتیه سازان حافظ

8

بیمه دانا

 

20

شرکت بیمه البرز

9

بیمه البرز

 

21

شرکت ملی نفت یاسوج- فارس

10

بیمه البرز ( بانک ملی )

 

22

صدا و سیمای یاسوج

11

بیمه ایران

 

23

شرکت کمک رسان ایران SOS

12

بیمه ملت

 

24

کمیته امداد یاسوج