امروز : پنج شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٩
تخصص ها

رشته های تخصصی موجود در بیمارستان امام سجاد (ع)

بیهوشی

Anesthesiology

رادیوتراپی و آنکولوژی

Radiotherapy & Oncology

رادیولوژی

Radiology

زنان

Gynecology

طب کودکان

Pediatric medicine

قلب و عروق

Cardiology

  طب داخلی

   چشم

ENT   

Internal medicine

رشته های فوق تخصصی موجود در بیمارستان امام سجاد (ع)

آلرژی کودکان

Pediatric immunology and allergy

جراحی پلاستیک و ترمیمی

Plastic surgery

جراحی عروق

Vascular surgery

جراحی قلب

Cardiac surgery

داخلی خون و انکولوژی

Hematology & Oncology

داخلی غدد

Endocrinologist

داخلی کلیه

Nephrology

داخلی گوارش و کبد

Gastroenterology

ریه

عفونی کودکان

Pediatric infection

کلیه کودکان

Pediatric nephrology

گوارش و کبد کودکان

Pediatric gastroenterology

نوزادان

Neonatology

پریناتولوژی

انکولوژی زنان

نازایی