امروز : دوشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٨
سایت های مفید

مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
بیمارستان شهید بهشتی یاسوجhttp://beheshti.yums.ac.ir
بیمارستان امام خمینی دهدشت کهگیلویهhttp://emamkhomeini.yums.ac.ir
بیمارستان شهید رجایی گچساران http://rajaeeg.yums.ac.ir
بیمارستان شهید رجایی یاسوجhttp://rajaeey.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه وبویراحمدhttp://yums.ac.ir