امروز : يکشنبه ٠٣ بهمن ١٤٠٠
داخلی

بخش داخلی

سرپرستار بخش : زینب عال منش

رئیس بخش : دکتر آرش آریا

رابط آموزشی : خانم شجاعی

تعداد تخت فعال :24 تخت

تخت اکسترا : 3 تخت

تخت ایزوله : 2 تخت

 

شرح وظایف کارشناس پرستاری بخش داخلی:

1جلب اطمینان و اعتماد مددجو و برقراری ارتباط حرفه ای موثر و پاسخ صحیح به سوالات ،درخواست ها و مشکلات با دادن اختیار به وی

2.بررسی و شناخت و کسب اطلاعات از وضعیت سلامت مددجو و ثبت در پرونده ودر صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطلاع به پزشک

3-تعیین و ثبت مشکلات و نیازهای بهداشتی مددجو

4تشخیص پرستاری مبتنی بر دانش مهارت پژوهش برنامه ریزی اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویتها و ثبت آن در پرونده

5-مشارکت و همکاری در انجام آزمایشات کلینیکی  و پاراکلینیکی

6-انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهای حرفه ای پرستاری و ثبت و پیگیری آن ،با توجه به تامین نیازهای جسمی،روانی اجتماعی و معنوی مددجو در موارد زیر:بهداشت،(پوست،مو،دهان)خواب،تغذیه،متابولیک(رژیم های غذایی،روش های تغذیه درمانی )،دفع (سوندگذاری،شستشوی مثانه،مراقبت از سوند و درنها،مراقبت از کلستومی،انواع تنقیه و...)تنفس(تمرینات تنفسی،اکسیژن رسانی،ساکشن،مراقبت از تراکئوستومی و...)پانسمان،گردش خون(بررسی علائم حیاتی،توزین روزانه و...)تحرک(حرکت در تخت،خروج از تخت،انتقال به صندلی،تغییر وضعیت؛انجام حرکات فعال و غیر فعال،بکارگیری از وسایل کمک حرکتی و...)تعادل الکترولیت ها(کنترل جذب و دفع و حفظ تعادل الکتولیتی و...)مراقبت از سیستم پوششی(مراقبت از پوست،انواع زخمها و پانسمان و...)مراقبت از سیستم عصبی و حواس پنجگانه،بخور،داروهای خوراکی،رکتال،تزریقی،مایعات وریدی با نظر پزشک،تزریق خون و فراورده های خونی،پیشگیری و کنترل اثر درمان و عوارض آنها،ارائه اقدامات اولیه احیاء قلبی،ریوی تا حضور تیم احیاء،ارائه اقدامات پرستاری در بیماران بد حال و فوریت ها تا حضور پزشک و ثبت و ارائه گزارشات مربوطه.

7-ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزی مجدد به منظور ارائه مراقبت ها

8-به کارگیری روشهای تصمیم گیری و حل مشکل به کمک سایر اعضاء تیم در موقعیت های خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبه

9-اقدامات مناسب در جهت تامین ایمنی و پیشگیری از حوادث احتمالی

10-بررسی نیازهای آموزشی،تعین سطح آموزش فراگیر،توسعه برنامه های آموزشی،اجرای آموزش و ارزیابی یادگیری در مددجو،خانواده و جامعه به منظور تامین،حفظ و ارتقاءسطح سلامت و رفاه اجتماعی

مراقبت و نظارت در توزیع غذای بیماران

12.راهنمایی و مشاوره با مددجو در صورت لزوم ارجاءبه سایر منابع تخصصی،حمایت اجتماعی

13.مشارکت با مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری جهت پیگیری اقدامات مراقبتی در منزل

14.انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضرورری به منظور پیشگیری از عفونتها ازاموزش تاپژوهش

15.همکاری باگروه بهداشتی جهت رفع مشکلات محیطی-حفاظتی وخدماتی بااستفاده از همکاری وهمیاری ومشارکت جامعه وپیگیری انها

16.مشارکت وهمکاری در برنامه های اموزشی پژوهشی

17.مشارکت در ارایه خط مشی های مراقبتی وبهداشتی وتوانبخشی در جهت بهبودمداوم کیفیت خدمات

18.نظارت وکنترل مراقبت از جسدطبق موازین شرعی

19.اشنایی کامل بااصول CPR(احیا)بامشارکت در دوره های اموزشی مربوطه

20.پاسخ سریع به زنگ اخبار بیمار

21.اماده کردن بیماران جهت انجام ازمایشهای مربوطه-تکمیل پرونده از نظر مشاهدات پرستاری وگزارش به پزشک معالج وتحویل بالینی بخش

22.اموزش لازم جهت امادگی جسمی وروحی برای انجام ازمایشهای تشخیصی مانندMRI,CT-scan,X-RAY,LP وغیره-مراقبت لازم قبل وبعداز انجام آزمایشات

23.انجام مراقبت های توانبخشی وفیزیوتراپی دربیماران دچار بی حرکتی CVAومراقبت های پرستاری مربوطه

24.کمک به بیمار در انجام مراقبت از خود

25.انجام اینوباسیون طبق دستور پزشک وموارد ضروری توسط پرستاری که دوره اینوباسیون وCPRرابه صورت کامل گذرانده باشد.

26.بررسی بیماراز نظر سیستم قلبی عروقی شامل سمع قلب-انجام تستهای آزمایشگاهی انزیمهای قلبی-کنترل انجام ازمایشات تشخیص تهاجمی وغیرتهاجمی کمک به بیمار وپزشک در انجام تستها-مانیتورینگ قلبی وهمودینامیک بیمار وگزارش موارد غیرطبیعی به پزشک مربوطه

بررسی سیستم تنفسی وگزارش موارد غیر طبیعی

28.تشویق بیمار به سرفه و تنفس عمیق در صورت امکان طبق دستور پزشک

29.کمک در انجام فیزیوتراپی سینه در صورتی که منعی نداشته باشد.

30.تغییر وضعیت بیمار هر دوساعت در تخت(برای پیشگیری از زخم بستر)و مراقبت از زخم بستر در صورت وجود

31.استفاده از Air way در بیمار فاقد هوشیاری یا sedate شده که به حالت به پشت خوابیده قرار دارد

32.مراقبت از لوله تراشه در بیمار اینتوبه از نظر حفظ راه هوایی،محل درست لوله تراشه و توجه به تعویض آن24-72 ساعت

33.حفظ بهداشت دهان در هر شیفت

34.حفظ ونتیلاسیون  کافی به هر صورت ممکن (اکسیژناسیون با ماسک یا نازال،ونتلاسیون مکانیکی در بیمار اینتوبه یا بیمار با تراکئوستومی)تا رسیدن پزشک

35.ساکشن لوله تراشه یا ترشحات حلق یا تراکئوستومی در صورت لزوم با رعایت تکنیک صحصح و ارزیابی رنگ ،حجم،غلظت و بوی ترشحات

36.کمک به پزشک در انجام پروسیجرهای تشخیصی ودرمانی و کنترل وسایل مورد استفاده جهت بیمار از نظر کارکرد صحیح مانند C.V.P line NGT  chest. Tube

37.توجه به alarm دستگاه ونتیلاتور و اقدام مناسب جهت رفع مشکل

38. کنترل بیمار از نظر علائم پنومونی آسپراسیون

39.مراقبت از چشمهای بیمار شامل بررسی مرتب چشم ها،استفاده از پماد یا قطره چشمی،بستن پلک ها در مورد بیمارانی که رفلکس چشمک زدن را از دست داده اند،بالا آوردن سر تخت بیمارانی که دچار Pupil edema شده اند

40.مراقبت روانشناختی ،آشنا سازی خانواده با محیط فیزیکی،ساعات ملاقات،گزارش وضعیت بیمار،حمایت از بیمار در زمان اضطراب

41.کنترل علائم سایکوز در بیماران خاص

رعایت نکات استریل،پیشگیری و کنترل عفونت در کلیه موارد:بیمار،پرستار،دستگاه،وسایل،محیط و....

43.کنترل تورگور پوستی و ادم

44.بررسی سیستم اداری بیمار

45بررسی بیمار از نظر علائم هیپوولمی و هیپرولمی و گزارش جهت اقدام لازم

46. داشتن  آگاهی و کسب مهارت در اندازه گیری سطح هوشیاری GCS

47. شناخت کلیه دستگاهها از قبیل ونتیلاتور،مانیتور،پالس اکسیمتر و... و طریقه کار و نگهداری آنها

48.کنترل حواس پنجگانه،رفلکسهای عصبی،حرکات غیر ارادی و قدرت  عضلانی و گزارش موارد غیر طبیعی به پزشک مربوطه

49.ثبت و گزارش کلیه اقدامات پرستاری،تشخیصی و درمانی در اوراق مربوطه

50.آموزش به بیمار در صورت درک و قبول شرایط موجود

51.تشخیص آرتیمی های مختلف،اطلاع به  پزشک و انجام اقدامات فوری

52.آموزش تکنیک های آرام سازی به بیمار جهت تسکین درد و کاهش اضطراب

53.اقدامات ضروری جهت تسکین درد بیمار با توجه به داروهای تجویز شده طبق دستور پزشک معالج و سایر تدابیر پرستاری

54.انجام پیگیری های مربوط به بیمار در همان شیفت کاری

55.انجام اقدامات لازم جهت پیشگیری از بروز خطاها در دارو درمانی

56.انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق