امروز : يکشنبه ٠٣ بهمن ١٤٠٠
بخش پست پارتوم

بخش پست پارتوم

سرپرستاربخش : راضیه هاشمی

رابط آموزشی : خانم اسد پور

تعداد پرسنل : 24 نفر

خدماتی :  3 نفر

تعداد تخت : 25 تخت

شرح وظایف در پست پارتم :

·       کنترل علائم حیاتی ، خونریزی ، قوام رحم ، ارتفاع رحم ، هوشیاری مادر ، وضعیت پرینه ومثانه

·       وضعیت شیردهی ، بررسی ادم پاها و وضعیت حرکتی مادر در بخش بعد اززایمان

·       آموزش تمرینات توانبخشی پس از زایمان

·       گزارش هر گونه موارد غیرطبیعی به پزشک

·       در خواست حضور اوو انجام فوریت های پزشکی تا زمان دسترسی به پزشک

·       انجام مراقبتهای پس از زایمان  ، اجرای دستورات دارویی وسایر اقدامات در گروه بیماران پر خطر بستری

·       آموزش مراقبت های بهداشتی محل اپس زیاتومی

·       اموزش به بیمار درمورد مراقبت از سینه ها ، نحوه شیر دادن ، تغذیه ، استحمام وروشهای پیشگیری نه بارداری ،ورزش پس از زایمان

·       آموزش به مادر در مورد مراقبت از نوزاد شامل : توجه به بند ناف ، پیشگیری از هپیوترمی ، علائم خطردر نوزادان نظیر زردی وغیره ....

·       صدور دستورترخیص مادران با زایمان طبیعی پس از انجام معاینات لازم

شرح وظایف کارشناس پرستاری :

1.   جلب اعتماد و اطمینان مددجو و برقراری ارتباط حرفه ای موثر و پاسخ صحیح به سوالات ، درخواست ها و مشکلات با دادن اختیار به وی

2.   بررسی و شناخت و کسب اطلاعات از وضعیت سلامت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغییر در وضعیت عمومی بیمار اطلاع به پزشک

3.   تعیین و ثبت مشکلات و نیازهای بهداشتی مددجو

4.   تشخیص پرستاری مبتنی بر دانش ، مهرت ، پژوهش ، برنامه ریزی اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویت ها و ثبت آن در پرونده

5.   مشارکت و همکاری در انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی

6.   انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استاندارد های حرفه پرستاری و ثبت و پیگیری آن ، با توجه به تامین نیازهای جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی مددجو

7.   ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزی مجدد به منظور ارائه مراقبت ها

8.   بکارگیری روشها تصمیم گیری و حل مشکل به کمک سایر اعضای تیم در موقعیت های خاص و بحرانی و حوادث غیر مترقبه

9.   اقدامات مناسب در جهت تامین ایمنی و پیشگیری از حوادث احتمالی

10.بررسی نیازهای آموزشی ، تعیین سطح انگیزش فراگیر ، ، توسعه برنامه های آموزشی ف اجرای آموزش و ارزیابی یادگیری در مددجو ، خانواده و جامعه به منظور تامین ، حفظ ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی

11.راهنمایی و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی ، حمایت اجتماعی

12.مشارکت با مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری جهت پیشگیری اقدامات مراقبتی در منزل

13.انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونتها از آموزش تا پژوهش

14.همکاری با گروه بهداشتی جهت رفع مشکلات محیطی ، حفاظتی و خدماتی با استفاده از همکاری و همیاری و مشارکت جامعه و پیگیری آنها

15.مشارکت و همکاری در برنامه های آموزشی ، پژوهشی

16.مشارکت در ارائه خط مشی های مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات

17.نظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی

18.آشنایی کامل به اصول CPR  (احیاء)  با مشارکت در دوره های آموزش مربوطه

19.انجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروری توسط پرستاری که دوره اینتوباسیون وCPR را به صورت کامل گذرانده باشد .

 

شرح وظایف اختصاصی :

1.   دریافت دستور و برنامه تقسیم کار از سرپرستار اتاق عمل

2.   اطمینان یافتن از سالم بودن و کرایی دستگاهها و تجهیزات بیهوشی قبل از شروع هر شیفت کاری  ( شامل دستگاههای بیهوشی ، ساکشن ، مانیتورینگ ، پالس اکسیمتر و .. ) و گزارش هر گونه نقصی یا خرابی به سرپرستار

3.   اطلاع از داروهای مورد نیاز و امکانات بیهوشی موجود و گزارش مواد ناکافی و یا کمبودها

4.   آشنایی با روشهای استریلیزاسیون و ضدعفونی و کاربرد آن

5.   آماده نمودن کلیه دستگاهها و لوازم مورد نیاز بیهوشی بر طبق لیست عمل جراحی

6.   کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بودن مدارک پزشکی مورد نیاز ( مانند اجازه عمل ، آزمایشات ضروری ، نوارقلب ، مشاوره ، آماده بودن خون ، ناشتا بودن ، نداشتن دندان مصنوعی و پروتز و ...)

7.   اقدامات و تدابیر قبل از بیهوشی بیمار :

کنترل و آمادگی قبل از عمل ، کنترل نام بیمار با پرونده ، لیست عمل ، دستبند و مشخصات ، هدایت بیمار به تخت ، همراهی بیمار از ابتدا تا انتهای عمل ، دادن توضیحات درمورد بیهوشی ، کنترل علائم حیاتی و گزارش موارد غیر طبیعی ، رگ گیری  ، ثابت نمودن سر بیمار ، در اختیار گذاردن داروها و لوازم مورد نیاز بیهوشی جهت پرهیز از استفاده به جای یکدیگر ، اجرای دستورات و همکاری با پزشک ، ثبت دقیق کلیه موارد در فرم مربوطه

8.  اقدامات و تدابیر بعد از بیهوشی بیمار :

کمک و همکاری با پزشک در به هوش آوردن بیمار ، کنترل علائم حیاتی و گزارش موارد غیر طبیعی ، کنترل بیمار از نظر بازگشت عکس العملها و رفلکس ها و ورود به مرحله بیهوشی ، محافظت از سر و اندام تنفسی فوقانیدر حین انتقال بیمار از تخت عمل به برانکارد، کمک به حفظ پوزیشن و پوشش بیمار در انتقال به ریکاوری

9. همراهی بیمار تا ریکاوری و انتقال بیمار به ریکاوری و تحویل بالینی بیمار بیهوش و مراقبت در بیدار نمودن و ارهئه گزارش مکتوب آخرین وضعیت بیمار ( علائم حیاتی ، سطح هوشیاری ، رفلکسها رنگ پوست ، خونریزی و ...) به مسئول ریکاوری و کنترل علائم حیاتی بیمار در ریکاوری و تحویل با هوشیاری کامل در زمان ترخیص از ریکاوری و تحویل بیمار به پرسنل بخش

10. تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از قبل از بیهوشی تا پایان عمل ثبت گردیده است .

 11. آماده نمودن و ضد عفونی کلیه وسایل مربوط به بیهوشی جهت استفاده مجدد

 12.همکاری در اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی بیمارستان تحت نظر مسئول مربوطه

13. مشورت با پزشک متخصص بیهوشی و تصمیم گیری در مورد میزان مایعات و خون مورد نیاز بیمار

14. لوله گذاری و احیاء قلبی – ریوی در بخش های مراقبت ویژه و بخشهای مورد نیاز

15. بررسی بیمار از جهت احتیاج به دستگاه تنفس مصنوعی همچنین بررسی وضعیت بیمار از نظر گازهای خونی در بخشهای مراقبت ویژه

16. مشورت با پزشک متخصص بیهوشی و تصمیم گیری در مورد نوع بیهوشی ( عمومی ، ناحیه ای) با توجه به وضعیت بیمار و نتایج آزمایشات به عمل آمده

17 .کنترل داروهای مخدر و بیهوشی موجود و داروهای مصرف شده و ثبت آن در پرونده

18. کنترل داروهای استوک بخش و ترالی اورژانس از نظر تعداد ، نوع و تاریخ انقضاء به نحو مطلوب

19. آماده نمودن لوازم ترالی بیهوشی جهت عملهای بعد

20. اطمینان یافتن از صحت کار لارنگوسکوپها

21. آگاه نمودن بیمار از مراحل بیهوشی و ارائه مراقبتهای جسمی و روحی

22. تلاش هرچه بیشتر در جهت افزایش ایمنی بیمار ( بالا بردن نرده های کنار برانکارد ، دادن وضعیت صحیح به بیمار و ...)

23. اشنایی و آگاهی کامل با تکنیکهای نوین کاری و داروهای بیهوشی

24. همکاری نمودن با سایر اعضاء تیم بیهوشی اتاق عمل

25. همکاری و کمک در نظارت بر وسایل بیهوشی بعد از عمل ، در پایان روز و به طور هفتگی

26. کسب آمادگی لازم و سرعت عمل در شرایط اورژانس

27. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق