امروز : يکشنبه ٠٣ بهمن ١٤٠٠
اورژانس زنان

اورژانس زنان 

- رئيس بخش : خانم دکتر  راضیه وندا متخصص زنان و زایمان

- مسئول : خانم امنه معین زاده

- مدرک : کارشناس مامايي

تماس تلفني :7-33220163(داخلي 2174-2173)

 

 

خدمات

-  ويزيت مادران باردار توسط ماما در صورت لزوم توسط پزشک متخصص زنان

- ويزيت و بستري مادر غير باردار اورژانس توسط ماما و پزشک متخصص زنان

- بستري و تشکيل پرونده جهت کليه موارد بستري در اتاق زايشگاه و اورژانس زنان

- انجام زايمان اورژانسي توسط ماما

- انجام NST ( نوارقلب جنين ) توسط ماما

- کليه NST هاي بخش زنان مراجعين از مطبها و مراکز بهداشتي

- بستري در اورژانس زنان در شيفت صبح و در شرايط اورژانس در شيفت عصر و شب

 

 

هنگام مراجعه جهت بستري رعايت نکات زير الزامي است

1- همراه داشتن سونوگرافي ، آزمايش ، دفترچه مراقبت مادر و نوزاد ، دفترچه بيمه

2- شناسنامه پدر و مادر و کارت ملي

3-انجام مشاوره بيهوشي قبل از روز عمل

4- اگر سابقه بيماري از قبل داريد ( حتي اگر درمان شده ) مدارک مربوط به بيماري خود را همراه داشته باشيد .

5- حضور همسر در هنگام بستري

6- حضور پدر جهت بستري خانم هاي مجرد

7- اگر تحت پزشک خاص هستيد نامه جهت بستري همراه داشته باشيد

8- در آوردن زيروآلات ( النگو و ... ) و دندان مصنوعي

9- استحمام قبل از ورود به بيمارستان

10- از آوردن اطفال به بيمارستان خودداري کنيد .